Yrke tekniker, respirasjonsterapi

Teknikere innen respirasjonsterapi bistår leger og kirurger for å behandle respirasjonsproblemer. De arbeider på sykehus og i medisinske fasiliteter, der de betjener medisinsk utstyr for å teste pasienters respirasjon og bistå med behandling. Teknikere innen respirasjonsterapi håndterer også pusteutstyr og maskiner under kirurgi.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Respiratorisk medisin

  Respiratorisk medisin er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Klinisk perfusjon

  Helsevitenskapen knyttet til kunstig pumping av blod og oksygen i en persons kropp, også kjent som ekstrakorporal sirkulasjon.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Respiratorisk terapi

  Behandling med sikte på håndtering av luftveiene under ulike medisinske forhold eller i nødssituasjoner, f.eks. i nødssituasjoner eller håndtering.

Ferdigheter

 • Betjene pusteutstyr

  Betjene åndedrettsutstyr og -maskiner for å sikre at pasienten får oksygen under operasjonen.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Betjene hjertelungemaskiner

  Bruke hjertelungemaskiner til å pumpe blod og oksygen gjennom pasientens kropp. Sørge for at pasientene er trygge og koplet til maskinen på riktig måte før kirurgi. Betjene hjertelungemaskinen under kirurgi, og overvåke pasientens vitale funksjoner. Kople fra utstyret etter kirurgi.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

Source: Sisyphus ODB