Yrke tekniker, robotteknikk

Teknikere innen robotteknikk samarbeider med ingeniører i utviklingen av robotenheter og -programmer gjennom en kombinasjon av mekanisk teknikk, elektronisk teknikk og datateknikk. Teknikere innen robotteknikk bygger, tester, monterer og kalibrerer robotutstyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Reguleringsteknikk

  Gren av ingeniørfaget som fokuserer på kontroll av systemenes atferd gjennom bruk av følere og aktuatorer.

 • Robotikk

  Teknikkområde som omfatter utforming, drift, framstilling og anvendelse av roboter. Robotikk er en del av mekanisk teknisk og elektrisk ingeniør- og datavitenskap og overlapper med målrettet teknikk og automatisering.

 • Robotkomponenter

  Komponenter som finnes i robotsystemer, f.eks. mikroprosessorer, elektronikk, sensorer, kretskort, kodeinnretninger, servomotorer, kontrollere, pneumatikk eller hydraulikk.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Automatiseringsteknologi

  Sett med teknologier som gjør at en prosess, et system eller et apparat opererer automatisk ved bruk av kontrollsystemer.

 • Mekatronikk

  Tverrfaglig teknikk som kombinerer prinsipper for elektrisk teknikk, telekommunikasjon og teknikk, ingeniørteknikk, datateknikk og mekanisk teknikk i utformingen av produkter og produksjonsprosesser. Kombinasjon av disse områdene gjør det mulig å utforme og utvikle «smarte» innretninger og at det oppnås en optimal balanse mellom mekanisk konstruksjon og kontroll.

Ferdigheter

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Montere roboter

  Montere robotmaskiner, enheter og komponenter i samsvar med tekniske tegninger. Programmere og installere de nødvendige komponentene i robotsystemer, som robotkontroller, samlebånd og verktøy på enden av armen.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Teste mekatroniske enheter

  Teste mekatroniske enheter ved bruk av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Sette opp automotiv robot

  Sette opp og programmere en automotiv robot som arbeider med maskinprosesser og erstatter eller støtter menneskelig arbeidskraft, for eksempel den automotive roboten med seks akser.

Source: Sisyphus ODB