Yrke tekniker, veidrift og -vedlikehold

Teknikere innen veidrift og -vedlikehold inspiserer og håndterer veier i lukkede områder for vedlikehold og reparasjon. De bidrar til en sikker og jevn trafikk og kontrollerer at trafikkskilt, veier og dekker er i god stand.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Veiskiltstandarder

  Nasjonale og europeiske bestemmelser om plassering og egenskaper av veiskilt, herunder størrelse, høyde, refleksjon og andre viktige egenskaper.

 • Trafikkteknikk

  Gren av bygge- og anleggsvirksomhet som anvender tekniske metoder for å skape sikre og effektive trafikkstrømmer av mennesker og varer på veier, herunder fortau, trafikklys og sykkelveier.

 • Trafikkskilt

  Signalene og veiskiltene som brukes i trafikken, deres betydning og hva du må eller ikke må gjøre når du møter dem.

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

Ferdigheter

 • Utføre trafikkskiltvedlikehold

  Installere og sikre veiskilt, og bytte dem ved behov. Utføre trafikkskiltvedlikehold ved å løse problemer, bytte lyspærer og rengjøre glassdekselet. Kontrollere at de telematiske systemene fungerer tilfredsstillende.

 • Inspisere veiskilt

  Inspiser veiskilt for tegn på korrosjon, utdatert informasjon, snitt og bulker, lesbarhet og refleksjon. Bestemme videre handlingsforløp når problemer blir funnet.

 • Plassere midlertidige veiskilt

  Plassere midlertidige trafikkskilt, lys og hindringer for å varsle trafikanter om aktiviteter på veien.

 • Inspisere asfalt

  Inspisere legging av asfalt, sikre at spesifikasjonene oppfylles, og at asfalten ikke renner.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Sikre arbeidsområde

  Sikre definering av grenser på driftsstedet, begrense tilgang, plassere skilt og gjennomføre andre tiltak for å garantere sikkerhet for offentligheten og de ansatte.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Inspisere maling

  Inspisere en malt overflate, enten en som er nylig malt eller et gammelt lag. Se etter bulker, sprekker, flassing, luftbobler, mugg og andre problemer.

Source: Sisyphus ODB