Yrke tekniker innen brannvern

Teknikere innen brannvern monterer og vedlikeholder brannvernutstyr, for eksempel brannslokkingsapparater, brannalarmer, branndeteksjonssystemer eller sprinkleranlegg i fasiliteter for å sikre overholdelse av sikkerhetsstandarder og beskyttelse mot brannfarer. De inspiserer utstyret for å sikre funksjonalitet, og utfører reparasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Brannslokkingssystemer

  Enheter og systemer som brukes til å slukke brann, klassene og brannkjemien.

Ferdigheter

 • Bruke brannslukkere

  Forstå bruken av brannslukkingsutstyr og brannslukkingsteknikker.

 • Estimere skader

  Estimere skade ved ulykker eller naturkatastrofer.

 • Vedlikeholde sikkerhetssystemer

  Utføre aktiviteter for vedlikehold av brannslukkingsapparater og relaterte sikkerhetssystemer.

 • Inspisere brannutstyr

  Inspisere brannutstyr, for eksempel brannslukkingsapparater, sprinkleranlegg og brannbilsystemer, for å sikre at utstyret er funksjonelt, og for å avdekke feil.

 • Utføre forebyggende vedlikehold av brannbiler

  Holde brannbiler klare til bruk til enhver tid. Vedlikeholde alle aspekter ved brannbiler og sørge for at de fungerer som de skal.

 • Ordne reparasjon av utstyr

  Ordne reparasjon av utstyr ved behov.

 • Bestille utstyr

  Finne og bestille nytt utstyr ved behov.

 • Utføre mindre reparasjoner av utstyr

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold på utstyr. Gjenkjenne og identifisere mindre feil på utstyr og foreta reparasjoner dersom det er nødvendig.

Source: Sisyphus ODB