Yrke tekniker innen fjernmåling

Teknikere innen fjernmåling samler inn luftbårne data. De bruker utstyr for innsamling av data og bestemmelse av geografiske punkter for å bidra i en rekke ulike operasjoner, som for eksempel bevaring av land, byplanlegging og militæroperasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fotogrammetri

  Kunsten å ta bilder fra minst to ulike steder for å måle landareal som skal gjengis på et kart, i en 3D-modell eller en fysisk modell.

 • Geografi

  Fagfelt som undersøker grunn, fenomener, kjennetegn og innbyggere på jorden. Dette feltet søker å forstå jordens naturlige og menneskeskapte kompleksitet.

 • Geomatikk

  Fagfelt som ser på innsamling, lagring og behandling av geografiske opplysninger.

 • Geodesi

  Den vitenskapelige disiplinen som kombinerer anvendt matematikk og jordvitenskap med sikte på å måle og representere jorden. Den studerer fenomener som gravitasjonsfelt, polbevegelse, og tidevann.

 • Fjernfølingsteknikker

  De ulike metodene for å innhente opplysninger om gjenstander og fenomener på jordens overflate uten å ha fysisk kontakt med dem, f.eks. elektromagnetisk stråling, radar til bruk ved hjelp av elektromagnetisk stråling, radaravbildning og sonar avbildning.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Oppmåling

  Teknikken for å fastslå punkters tredimensjonale posisjon og avstanden og vinklene mellom dem.

Ferdigheter

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Studere flyfotografier

  Bruke flyfotografier til å studere fenomener på jordens overflate.

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Studere radarbilder

  Analysere radarbilder for å studere fenomener på jordens overflate.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Samle inn data ved hjelp av GPS

  Samle inn data i felt ved hjelp av GPS-enheter (Global Positioning System).

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

Source: Sisyphus ODB