Yrke tekniker innen fjernmåling

Teknikere innen fjernmåling samler inn luftbårne data. De bruker utstyr for innsamling av data og bestemmelse av geografiske punkter for å bidra i en rekke ulike operasjoner, som for eksempel bevaring av land, byplanlegging og militæroperasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fotogrammetri

  Kunsten å ta bilder fra minst to ulike steder for å måle landareal som skal gjengis på et kart, i en 3D-modell eller en fysisk modell.

 • Geografi

  Fagfelt som undersøker grunn, fenomener, kjennetegn og innbyggere på jorden. Dette feltet søker å forstå jordens naturlige og menneskeskapte kompleksitet.

 • Geomatikk

  Fagfelt som ser på innsamling, lagring og behandling av geografiske opplysninger.

 • Geodesi

  Den vitenskapelige disiplinen som kombinerer anvendt matematikk og jordvitenskap med sikte på å måle og representere jorden. Den studerer fenomener som gravitasjonsfelt, polbevegelse, og tidevann.

 • Fjernfølingsteknikker

  De ulike metodene for å innhente opplysninger om gjenstander og fenomener på jordens overflate uten å ha fysisk kontakt med dem, f.eks. elektromagnetisk stråling, radar til bruk ved hjelp av elektromagnetisk stråling, radaravbildning og sonar avbildning.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Oppmåling

  Teknikken for å fastslå punkters tredimensjonale posisjon og avstanden og vinklene mellom dem.

Ferdigheter

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Studere flyfotografier

  Bruke flyfotografier til å studere fenomener på jordens overflate.

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Studere radarbilder

  Analysere radarbilder for å studere fenomener på jordens overflate.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Samle inn data ved hjelp av GPS

  Samle inn data i felt ved hjelp av GPS-enheter (Global Positioning System).

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

Source: Sisyphus ODB