Yrke tekniker ved spillvannanlegg

Teknikere ved spillvannanlegg bistår operatører ved spillvannanlegg i drift og vedlikehold av utstyr for spillvann, og renseprosedyrer for spillvann i renseanlegg. De utfører reparasjonsoppgaver.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Tolke vitenskapelige data for å vurdere vannkvalitet

  Analysere og tolke data som biologiske egenskaper for å finne ut kvaliteten på vann.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Kontrollere verneutstyrets tilstand

  Sørge for at utstyret som kreves for drift, regelmessig kontrolleres for feil, at det utføres rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, og at reparasjoner planlegges og utføres når det oppdages skader eller mangler.

 • Vedlikeholde avsaltingskontrollsystem

  Vedlikeholde et system som lager drikkevann av saltvann.

 • Føre registre over vedlikeholdstiltak

  Føre et skriftlig register over alle reparasjoner og vedlikeholdstiltak som er foretatt, inkludert informasjon om delene og materialene som er brukt, osv.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Rapportere testfunn

  Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

 • Vedlikeholde vannbehandlingsutstyr

  Utføre reparasjoner og rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på utstyr som brukes til rensing og behandling av vann og spillvann.

 • Vedlikeholde spesifiserte vannegenskaper

  Vri på ventiler og sette ledeplater i renner for å justere volum, dybde, utslipp og temperatur på vannet, etter spesifikasjoner.

 • Utbedre utstyrsfeil

  Identifisere, rapportere og reparere skader og feil på utstyr; kommunisere med feltrepresentanter og produsenter for å få tak i reparasjons- og erstatningskomponenter.

 • Erstatte maskiner

  Vurdere når det skal investeres i utskiftning av maskiner eller maskinverktøy, og treffe de nødvendige tiltak.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

Source: Sisyphus ODB