Yrke teknisk biomedisiner

Tekniske biomedisinere kombinerer kunnskap om tekniske prinsipper og biologiske funn for utvikling av medisinske behandlinger, legemidler og generelle helseformål. De kan utvikle løsninger, fra forbedring av innholdsstoffer i tradisjonelle legemidler til utvikling av implantater og behandling av vev.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Biomedisinsk teknikk

  Medisinske tekniske prosesser som brukes til å skape medisinsk utstyr, proteser og behandling.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Materialer for medisinske enheter

  De forskjellige materialene som brukes til å skape medisinsk utstyr, som polymermaterialer, termoplastiske og termoherdende materialer, metallegeringer og lær. Ved valg av materiale må det rettes oppmerksomhet mot medisinske forskrifter, kostnader og biokompatibilitet.

 • Genetikk

  Studie av arvelighet, gener og variasjoner i levende organismer. Genetisk vitenskap tar sikte på å forstå prosessen angående arv fra foreldre til avkom og struktur og atferd for gener i levende vesener.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Testprosedyrer

  Metoder for å produsere resultater i vitenskap eller ingeniørteknikk, f.eks. fysiske, kjemiske eller statistiske tester.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

Ferdigheter

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utvikle testprosedyrer

  Utvikle testprotokoller for å muliggjøre en rekke ulike analyser av produkter, systemer og komponenter.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Vurdere muligheten for å implementere utvikling

  Studere utviklinger og forslag til innovasjon for å fastslå hvordan de kan anvendes i virksomheten, og hvorvidt de er gjennomførbare ut fra ulike perspektiver, for eksempel økonomisk virkning, virksomhetens image og forbrukernes respons.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Samle inn biologiske data

  Samle inn biologiske prøver, registrere og oppsummere biologiske data til bruk i tekniske undersøkelser, utvikle planer for miljøstyring og biologiske produkter.

Source: Sisyphus ODB