Yrke teknisk direktør

Tekniske direktører virkeliggjør skapernes kunstneriske visjoner innen teknisk begrensninger. De samordner driften av forskjellige produksjonsenheter, blant annet scene, garderobe, lyd og lys, og sminke. De tilpasser prototypen, undersøker gjennomførbarheten og står for gjennomføring, drift og teknisk overvåking av det kunstneriske prosjektet. De er også ansvarlig for sceneutstyr og teknisk utstyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Teaterteknikker

  Forstå teknikker som legger til rette for en vellykket presentasjon av et skuespill.

Ferdigheter

 • Fremme helse og sikkerhet

  Fremme betydningen av et sikkert arbeidsmiljø. Lære opp og støtte medarbeidere i å delta aktivt i fortsatt utvikling av et trygt arbeidsmiljø.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Skrive risikovurdering av produksjon av utøvende kunst

  Vurdere risikoer, foreslå forbedringer og beskrive tiltak som skal treffes på produksjonsnivået for scenekunst.

 • Koordinere med kreative avdelinger

  Samordne aktiviteter med andre kunstneriske og kreative avdelinger.

 • Koordinere tekniske team i kunstneriske produksjoner

  Planlegge, samordne og føre tilsyn med arbeidet til de tekniske teamene, som scene, garderobe, lys, lyd, sminke og frisering samt rekvisitter under oppsett, prøver, forestillinger og nedmontering.

 • Organisere øvinger

  Administrere, planlegge og gjennomføre øvinger til forestillingen.

 • Forhandle helse- og sikkerhetsanliggender med tredjeparter

  Rådføre, forhandle om og bli enige om mulige risikoer, tiltak og sikkerhetsprosedyrer med tredjeparter.

Source: Sisyphus ODB