Yrke teknisk scenemedarbeider

Tekniske scenemedarbeidere manipulerer kulissene og andre elementer i en forestilling basert på det kunstneriske eller kreative konseptet, i samspill med utøverne. Arbeidet deres er påvirket av og påvirker resultatene for andre operatører. Derfor samarbeider tekniske scenemedarbeidere tett med designerne, operatørene og utøverne. De tekniske scenemedarbeidere klargjør og utfører monteringen, gjennomfører endringer og betjener manuelle scenetekniske systemer. Arbeidet deres er basert på planer, instruksjoner og beregninger.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Markere informasjon fra bakkeplaner på sceneområdet

  Tolke designene og andre scenetegninger for tydelig å markere informasjon fra bakkeplaner på sceneområdet.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Sette opp teknisk sceneutstyr

  Installere mekanisk og teknisk sceneutstyr. Teste installasjonen for å sjekke at den fungerer som den skal.

 • Tolke kunstneriske intensjoner

  Tolke forfatterens kunstneriske intensjoner.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokale forhold

  Justere planer til andre lokasjoner med hensyn til det kunstneriske konseptet.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Delta i sceneaktiviteter

  Registrere handlingen på scenen, og samhandle med den. Treffe beslutninger på riktig tidspunkt og med riktig fremgangsmåte i et produksjonsmiljø for å sikre flyt i fremføringen.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Konsultere med interessenter om gjennomføring av en produksjon

  Rådføre seg med ulike mennesker og grupper som er interessenter i produksjonen. Være på linje når det gjelder den praktiske siden av produksjonen, og holde dem oppdatert.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

 • Registrere informasjon om utført kunstnerisk produksjon

  Registrere og dokumentere en produksjon i alle fasene rett etter utførelsesperioden, slik at den kan reproduseres, slik og all relevant informasjon forblir tilgjengelig.

 • Tilpasse sceneelementer under fremføring

  Skifte ut sceneelementer under fremføring og følge aktuell dokumentasjon under fremføring.

 • Betjene kontrollsystem for scenebevegelse

  Betjene kontrollsystemer for scenebevegelse, for eksempel flyvende mekanismer. Bruke manuelle eller elektriske systemer.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Støtte en designer i utviklingsprosessen

  Støtte designere gjennom utviklingsprosessen.

 • Forhindre tekniske problemer med sceneutstyr

  Forutsi mulige problemer med mekanisk og elektromekanisk sceneutstyr.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Organisere ressurser for kunstnerisk produksjon

  Samordne menneskelige og materielle ressurser samt kapitalressurser innenfor kunstnerisk produksjon, basert på den aktuelle dokumentasjonen, for eksempel manuskripter.

 • Tegne sceneoppsett

  Manuell tegning eller skissering av sceneoppsett.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

Source: Sisyphus ODB