Yrke teknisk tegner, VVS-anlegg

Tekniske tegnere innen VVS-anlegg lager tegninger av oppvarmings-, ventilasjons-, klima- og kjølesystemer på grunnlag av skisser fra ingeniører, vanligvis ved hjelp av datamaverktøy. De kan tegne for alle typer prosjekter der disse systemene kan brukes.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Deler for oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og nedkjøling

  De forskjellige delene består av systemer for oppvarming, luftkondisjonering og kjøling, f.eks. ulike ventiler, vifter, kompressorer, kondensatorer, filtre og andre komponenter.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Manuelle tegneteknikker

  Teknikker som brukes til å lage detaljerte tegninger av design ved hjelp av spesialblyanter, linjaler, maler og skalaer.

 • CAE-programvare

  Programvaren for å utføre dataassistert teknikk (CAE) analyseoppgaver, f.eks. elementmetoden og datastyrt fluiddynamikk.

Ferdigheter

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Bruke dataassisterte tekniske systemer

  Bruke CAE-programvare (computer-aided engineering) til å foreta stresstester i forbindelse med tekniske design.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Bruke manuelle tegneteknikker

  Bruke skisseringsteknikker til å lage detaljerte tegninger av design for hånd med spesialiserte verktøy som blyanter, linjaler og maler.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Bruke CADD-programvare

  Bruke CADD-programvare for å utvikle detaljerte tegninger og designplaner.

Source: Sisyphus ODB