Yrke teknisk tegner, elektromekanikk

Tekniske tegnere innen elektromekanikk lager tekniske tegninger sammen med elektromekaniske ingeniører. De tolker spesifikasjonene og kravene som er angitt av ingeniøren, og designer elektromekanisk utstyr og komponenter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Elektriske maskiner

  Elektriske apparater som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi (generatorer), elektrisk energi til mekanisk energi (motorer), og endring av spenningsnivået i vekselstrøm eller likestrøm (transformatorer).

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Manuelle tegneteknikker

  Teknikker som brukes til å lage detaljerte tegninger av design ved hjelp av spesialblyanter, linjaler, maler og skalaer.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Forskrifter om elektrisk utstyr

  De nasjonale og internasjonale forskriftene med hensyn til bruk og produksjon av elektrisk utstyr på arbeidsplassen. Disse forskriftene inneholder regler og retningslinjer for temaer som generell risikohåndtering, produksjon av elektrisk utstyr og testing av elektrisk utstyr, installasjon av elektrisk utstyr, advarselsetiketter og sertifikater.

Ferdigheter

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Utforme elektromekaniske systemer

  Lage skisser og utforme elektromekaniske systemer, produkter og komponenter ved hjelp av CAD-programvare (dataassistert konstruksjon) og -utstyr.

 • Tilpasse utkast

  Redigere tegninger, skjematiske diagrammer og utkast i henhold til spesifikasjoner.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Modellere elektromekaniske systemer

  Modellere og simulere et elektromekanisk system, produkt eller komponent slik at man kan vurdere produktets levedyktighet, og slik at de fysiske parametrene kan undersøkes før produktet bygges.

 • Tolke elektriske diagrammer

  Lese og forstå blåkopier og elektriske diagrammer. Forstå tekniske instruksjoner og tekniske håndbøker for montering av elektrisk utstyr. Forstå elektrisitetsteori og elektroniske komponenter.

Source: Sisyphus ODB