Yrke teknisk tegner, elektronikk

Tekniske tegnere innen elektronikk støtter ingeniører innen elektronikk når det gjelder design og konseptualisering av elektronisk utstyr. De utarbeider tegninger og sammenstillingsskjemaer for elektroniske systemer og komponenter ved hjelp av programvare for teknisk tegning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Manuelle tegneteknikker

  Teknikker som brukes til å lage detaljerte tegninger av design ved hjelp av spesialblyanter, linjaler, maler og skalaer.

 • Kretskort

  Kretskort (PCB) er vesentlige komponenter i nesten alle elektroniske innretninger. De består av tynne skiver eller substrater, som elektroniske komponenter, f.eks. mikrobrikker, plasseres på. De elektroniske komponentene er elektrisk koplet gjennom ledende spor og kontaktflater.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Elektroniske komponenter

  Enhet og komponenter som finnes i elektroniske systemer. Disse enhetene kan variere fra enkle komponenter, f.eks. forsterkere og oscillatorer, til mer komplekse integrerte pakker, f.eks. integrerte kretser og kretskort.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Elektronikktyper

  De ulike kategoriene elektronikk, f.eks. forbrukerelektronikk, medisinsk utstyr, mikroelektronikk, datamaskiner, informasjons- og kommunikasjonsutstyr og måleutstyr.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Integrerte kretser

  Elektroniske komponenter laget av et sett av elektroniske kretser som er plassert på et halvledermateriale, som silikon. Integrerte kretser (IC) kan ha milliarder av elektroniske komponenter i mikroomfang og er én av de grunnleggende komponentene i elektroniske enheter.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

Ferdigheter

 • Utforme elektroniske systemer

  Lage utkast til skisser og designe elektroniske systemer, produkter og komponenter ved bruk av CAD-programvare og -utstyr (Computer Aided Design). Lage en simulering slik at det kan gjøres en vurdering av produktets levedyktighet, og slik at de fysiske parameterne kan undersøkes før selve byggingen av produktet.

 • Designe kretskort

  Designe kretskort til elektroniske produkter, for eksempel mobiltelefoner og datamaskiner, og inkludere integrerte kretser og mikrobrikker i utformingen.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Tegne skisser

  Tegne skisser for oppsett av maskiner, utstyr og bygninger. Angi hvilke materialer som skal brukes, og størrelsen på komponentene. Vise produktet fra ulike vinkler.

 • Tilpasse utkast

  Redigere tegninger, skjematiske diagrammer og utkast i henhold til spesifikasjoner.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

Source: Sisyphus ODB