Yrke teknisk tegner innen bilteknikk

Tekniske tegnere innen bilteknikk konverterer ingeniørenes design til tekniske tegninger, vanligvis ved hjelp av programvare. Tegningene deres angir dimensjoner, feste- og monteringsmetoder og andre spesifikasjoner som brukes i produksjonen av bilkomponenter, biler, busser, lastebiler og andre motoriserte kjøretøy.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • CAE-programvare

  Programvaren for å utføre dataassistert teknikk (CAE) analyseoppgaver, f.eks. elementmetoden og datastyrt fluiddynamikk.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Manuelle tegneteknikker

  Teknikker som brukes til å lage detaljerte tegninger av design ved hjelp av spesialblyanter, linjaler, maler og skalaer.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

Ferdigheter

 • Bruke manuelle tegneteknikker

  Bruke skisseringsteknikker til å lage detaljerte tegninger av design for hånd med spesialiserte verktøy som blyanter, linjaler og maler.

 • Bruke dataassisterte tekniske systemer

  Bruke CAE-programvare (computer-aided engineering) til å foreta stresstester i forbindelse med tekniske design.

 • Bruke CADD-programvare

  Bruke CADD-programvare for å utvikle detaljerte tegninger og designplaner.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

Source: Sisyphus ODB