Yrke tekster

Tekstere kan arbeide intraspråklig, innenfor samme språk, eller interspråkling, på tvers av språk. Intraspråklige tekstere lager undertekster for hørselshemmede seere, mens interspråklige tekstere lager undertekster for film og TV-programmer på et annet språk enn det som høres i den audiovisuelle produksjonen. De sørger for at både bildetekster og undertekster er synkronisert med lyd, bilder og dialog i det audiovisuelle arbeidet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • Datamaskinutstyr

  Datamaskiner, eksternt datautstyr, og programvareprodukter som tilbys, og deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Programvare for teksting

  Ulik programvare som brukes til å lage teksting og undertekster i en fil som blir slått sammen med opptakene, f.eks. Telestream og MovieCaptioners.

Ferdigheter

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Kondensere informasjon

  Oppsummere den opprinnelige informasjonen uten at det opprinnelige budskapet går tapt, og finne sparsommelige måter å kommunisere det på.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Beskrive scener

  Følge nøye med på scener for å forstå meningen og beskrive det romslige elementet, lydene og dialogen.

 • Transkribere dialoger

  Transkribere dialoger nøyaktig og raskt.

 • Oversette fremmedspråk

  Oversette ord, setninger og konsepter fra et fremmedspråk til morsmålet sitt eller et annet fremmedspråk.

Source: Sisyphus ODB