Yrke tekstoppleser

Tekstopplesere viser hva som skjer på skjermen eller scenen, muntlig for blinde og svaksynte, slik at disse kan ha glede av audiovisuelle programmer, forestillinger eller sportsarrangementer. De produserer manus med lydbeskrivelser for programmer og arrangementer og bruker stemmen til å spille dem inn.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Audiovisuelle produkter

  Forskjellige typer av audiovisuelle produkter og deres krav, f.eks. dokumentarfilmer, lavbudsjettfilmer, TV-serier, plater, CD-er med mer.

 • Medietyper

  Innretninger for massekommunikasjon, f.eks. fjernsyn, tidsskrifter og radio, som når og påvirker flertallet av offentligheten.

 • Nøyaktighet

  Utfører oppgaver samvittighetsfullt og effektivt, ved å ta hensyn til alle aspekter, uansett hvor detaljerte de er.

 • Kommunikasjon knyttet til hørselsnedsettelse

  De fonologiske, morfologiske og syntaktiske aspektene og egenskapene ved menneskelig kommunikasjon for personer som er berørt av hørselshemming.

 • Audiovisuelt utstyr

  Kjennetegn ved og bruk av ulike verktøy som bidrar til å stimulere synet og hørselsansen.

 • Uttaleteknikker

  Uttaleteknikker for å uttale ord på en ordentlig og forståelig måte.

Ferdigheter

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Skrive i konversasjonstone

  Skrive teksten slik at når den leses, virker det som om ordene kommer spontant og ikke fra et manus. Forklare konsepter og ideer på en tydelig og enkel måte.

 • Samarbeide med kolleger

  Samarbeide med kolleger for å sikre at virksomheten fungerer effektivt.

 • Studere roller fra manuser

  Innstudere og øve på roller fra manus; tolke, lære og memorere replikker, stunt og signaler etter regi.

 • Skrive fortellerkommentarer

  Skrive fortellerkommentarer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Synkronisere med munnbevegelser

  Synkronisere lydopptak med skuespillerens munnbevegelser.

 • Integrere innhold til utgangsmedier

  Samle inn og integrere medier og tekstinnhold til online- og offlinesystemer, for eksempel nettsteder, plattformer, applikasjoner og sosiale medier, for offentliggjøring og distribusjon.

 • Studere mediekilder

  Studere ulike mediekilder som kringkastinger, trykte medier og nettmedier for å få inspirasjon til utvikling av kreative konsepter.

 • Støtte personer med nedsatt hørsel

  Ledsage hørselshemmede for å legge til rette for kommunikasjon i ulike situasjoner, som trening, arbeid eller administrative prosedyrer. Om nødvendig innhente informasjon før avtaler.

 • Presentere under direktesendinger

  Presentere politiske, økonomiske, kulturelle, sosiale, internasjonale eller sportslige begivenheter live eller være vert for et direktesendt program.

 • Direkteformidle nyheter på nett

  Direktesendt rapportering på nettet eller blogging i sanntid under viktige arrangementer – et voksende arbeidsfelt, særlig for nasjonale aviser.

Source: Sisyphus ODB