Yrke telefonsenteransvarlig

Telefonsenteransvarlige fører tilsyn med telefonsenteransatte, administrerer prosjekter og forstår de tekniske aspektene ved telefonsenteraktiviteter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Samtaleruting

  Teknikk for å ringe fra et punkt til et annet, på raskest mulig måte for å unngå skatter og overbelastning.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Administrering av samtalekvalitetssikring

  Registrering av systemer og framgangsmåter for overvåking som brukes i forbindelse med å opprettholde kvaliteten på samtaler og metoder for forbedring.

 • Kundesupportteknologi

  Et bredt spekter av telekommunikasjonsutstyr og programvare, f.eks. automatiske telefonsystemer og kommunikasjonsutstyr.

Ferdigheter

 • Administrere forretningskunnskap

  Opprette strukturer og distribusjonsretningslinjer for å muliggjøre eller forbedre informasjonsutnyttelse ved hjelp av egnede verktøy for å uthente, skape og utvide forretningskunnskap.

 • Analysere personellkapasitet

  Evaluere og identifisere personellkapasitet, nærmere bestemt antall, ferdigheter, resultatinntekter og overskudd.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Overvåke dataregistrering

  Overvåke registrering av informasjon som adresser eller navn i et datalagrings- og innhentingssystem ved manuell inntasting, elektronisk dataoverføring eller ved skanning.

 • Administrere IKT-prosjekt

  Planlegge, organisere, kontrollere og dokumentere fremgangsmåter og ressurser, f.eks. humankapital, utstyr og mestring, for å oppnå spesifikke mål og målsettinger knyttet til IKT-systemer, -tjenester eller -produkter, i henhold til bestemte begrensninger, som omfang, tid, kvalitet og budsjett.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Måle samtalekvalitet

  Beregne den samlede kvaliteten på en samtale, herunder evnen til å gjengi brukerens stemme, og systemets evne til å begrense svekkelse i en samtale.

 • Lage prognoser for arbeidsmengde

  Forutsi og definere arbeidsmengde som må utføres innenfor et visst tidsrom, og hvor lang tid det vil ta å utføre disse oppgavene.

 • Sikre sensitive kundeopplysninger

  Velge ut og bruke sikkerhetstiltak og forskrifter knyttet til sensitiv kundeinformasjon med det formål å beskytte kundenes personvern.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Vedlikeholde høy kvalitet på samtaler

  Fastsette krav og instrukser for anrop av høy kvalitet.

 • Tolke data om automatisk samtaledistribusjon

  Tolke opplysninger om samtalestyringssystem, en enhet som sender innkommende anrop til bestemte grupper terminaler.

Source: Sisyphus ODB