Yrke telefonsenteransvarlig

Telefonsenteransvarlige fører tilsyn med telefonsenteransatte, administrerer prosjekter og forstår de tekniske aspektene ved telefonsenteraktiviteter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Samtaleruting

  Teknikk for å ringe fra et punkt til et annet, på raskest mulig måte for å unngå skatter og overbelastning.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Administrering av samtalekvalitetssikring

  Registrering av systemer og framgangsmåter for overvåking som brukes i forbindelse med å opprettholde kvaliteten på samtaler og metoder for forbedring.

 • Kundesupportteknologi

  Et bredt spekter av telekommunikasjonsutstyr og programvare, f.eks. automatiske telefonsystemer og kommunikasjonsutstyr.

Ferdigheter

 • Administrere forretningskunnskap

  Opprette strukturer og distribusjonsretningslinjer for å muliggjøre eller forbedre informasjonsutnyttelse ved hjelp av egnede verktøy for å uthente, skape og utvide forretningskunnskap.

 • Analysere personellkapasitet

  Evaluere og identifisere personellkapasitet, nærmere bestemt antall, ferdigheter, resultatinntekter og overskudd.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Overvåke dataregistrering

  Overvåke registrering av informasjon som adresser eller navn i et datalagrings- og innhentingssystem ved manuell inntasting, elektronisk dataoverføring eller ved skanning.

 • Administrere IKT-prosjekt

  Planlegge, organisere, kontrollere og dokumentere fremgangsmåter og ressurser, f.eks. humankapital, utstyr og mestring, for å oppnå spesifikke mål og målsettinger knyttet til IKT-systemer, -tjenester eller -produkter, i henhold til bestemte begrensninger, som omfang, tid, kvalitet og budsjett.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Måle samtalekvalitet

  Beregne den samlede kvaliteten på en samtale, herunder evnen til å gjengi brukerens stemme, og systemets evne til å begrense svekkelse i en samtale.

 • Lage prognoser for arbeidsmengde

  Forutsi og definere arbeidsmengde som må utføres innenfor et visst tidsrom, og hvor lang tid det vil ta å utføre disse oppgavene.

 • Sikre sensitive kundeopplysninger

  Velge ut og bruke sikkerhetstiltak og forskrifter knyttet til sensitiv kundeinformasjon med det formål å beskytte kundenes personvern.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Vedlikeholde høy kvalitet på samtaler

  Fastsette krav og instrukser for anrop av høy kvalitet.

 • Tolke data om automatisk samtaledistribusjon

  Tolke opplysninger om samtalestyringssystem, en enhet som sender innkommende anrop til bestemte grupper terminaler.

Source: Sisyphus ODB