Yrke telekommunikasjonsanalytiker

Telekommunikasjonsanalytikere gjennomgår, analyserer og evaluerer en organisasjons telekommunikasjonsbehov og -systemer. De gir opplæring i telekommunikasjonssystemets funksjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mikrobølgeprinsipper

  Teknologier som brukes ved overføring av informasjon eller energi via elektromagnetiske bølger mellom 1 000 og 100 000 MHz.

 • Anskaffelse av IKT-nettverksutstyr

  Produkter som er tilgjengelige hos leverandører av nettverksutstyr samt metoder for å velge ut og skaffe utstyret.

 • Elektromagnetisme

  Studiet for elektromagnetiske krefter og samspillet mellom elektriske og magnetiske felt. Samspill mellom elektrisk ladede partikler som kan skape magnetiske felt med en viss rekkevidde eller frekvens, og elektrisitet kan produseres ved å endre disse magnetiske feltene.

 • IKT-kommunikasjonsprotokoller

  Regelsystemet som gjør det mulig å utveksle opplysninger mellom datamaskiner eller annet utstyr via datanettverk.

 • Analog elektronikkteori

  Teorien basert på analoge kretser, der volum (spenning eller strøm) varierer kontinuerlig over tid.

 • Elektronikkprinsipper

  Studie av elektrisk energi, mer spesifikt elektronet, kontroll og tydelige prinsipper for integrerte kretser og elektriske systemer.

 • Kanalisering av telekommunikasjon

  Metode for å gi nettverket tilgang til mange kunder samtidig som det beholdes et mindre antall tilkoblinger ved gruppering og deling av kretser og frekvenser.

 • Direkte innvalg

  Telekommunikasjonstjenesten som gir et selskap med en rekke telefonnumre til intern bruk, f.eks. individuelle telefonnumre for hver lønnstaker eller hver arbeidsstasjon. Ved å bruke direkte innvalg (DID) trenger ikke selskaper en ny linje for hver tilkobling.

Ferdigheter

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere påliteligheten til et elektronisk instrument ved å måle utmatingen og sammenligne resultatene med data fra en referanseenhet eller et sett med standardiserte resultater. Dette gjøres jevnlig i tråd med produsentens anvisninger og ved hjelp av kalibreringsenheter.

 • Installere skjermer for prosesskontroll

  Planlegge og iverksette et system av skjermer for kontroll av bestemte prosesser i en organisasjon eller et system.

 • Betjene elektroniske måleinstrumenter

  Betjene ulike innretninger for å måle elektroniske karakteristika for systemkomponenter, for eksempel optiske effektmålere, fibereffektmålere, digitale effektmålere og multimetere.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Bruke øktgrensekontroller

  Administrere anrop under en bestemt VoIP-økt, og sørge for sikkerhet og tjenestekvalitet ved å betjene en øktgrensekontroller (SBC).

 • Betjene hussentral

  Betjene hussentral (PBX), et telekommunikasjonssystem i en organisasjon som setter over anrop mellom brukere på lokale linjer. Samtidig gjør systemet det mulig for alle brukere å dele eksterne telefonlinjer.

 • Gi IKT-systemopplæring

  Planlegge og gjennomføre opplæring av personale om system- og nettverksproblemer. Evaluere og avlegge rapport om deltakernes læringsforløp ved å benytte opplæringsmateriell.

 • Tilby brukerdokumentasjon

  Utvikle og organisere fordelingen av strukturerte dokumenter for å bistå folk som bruker et bestemt produkt eller et bestemt system, for eksempel skriftlig eller visuell informasjon om et system og hvordan det skal brukes.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Betjene distribusjonssystem for telefonsamtaler

  Bruke tildelingsmetoder (som hovedsakelig brukes i callsentre) til å gi kunder best mulig service ved å sette dem over til den mest egnede medarbeideren.

 • Oppgradere fastvare

  Oppdatere grunnleggende eller integrert programvare som inngår i enheter, nettverkskomponenter og innebygde systemer.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

Source: Sisyphus ODB