Yrke telekommunikasjonsleder

Telekommunikasjonsledere samordner telekommunikasjonspersonalets aktiviteter for å installere, feilsøke, reparere og vedlikeholde telekommunikasjonsutstyr og -infrastruktur. De har tilsyn med utvikling, evaluering og gjennomføring av nye teknologier og sørger for et trygt arbeidsmiljø for arbeidstakerne. De har tilsyn med beholdninger og med bruker- og kundeservicetiltak.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tjenesteorientert modellering

  Prinsipper og grunnbegreper for tjenesteorientert modellering for virksomhets- og programvaresystemer som tillater utforming og spesifikasjon av tjenesteorienterte virksomhetssystemer innenfor en rekke arkitektoniske stiler, f.eks. foretaksarkitektur og programarkitektur.

 • IKT-kommunikasjonsprotokoller

  Regelsystemet som gjør det mulig å utveksle opplysninger mellom datamaskiner eller annet utstyr via datanettverk.

Ferdigheter

 • Implementere IKT-risikostyring

  Utvikle og implementere prosedyrer for å identifisere, vurdere, behandle og redusere IKT-risikoer, for eksempel hacking eller datalekkasjer, i henhold til selskapets strategier, prosedyrer og retningslinjer. Analysere og administrere sikkerhetsrisikoer og hendelser. Anbefale tiltak for å forbedre strategien for digital sikkerhet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Koordinere teknologiske aktiviteter

  Gi instrukser til kolleger og andre samarbeidspartnere for å få ønsket resultatet av et teknologiprosjekt eller nå fastsatte mål i en organisasjon som arbeider med teknologi.

 • Bruke IKT-billettsystem

  Bruke et spesialsystem for å spore registrering, behandling og løsning av problemer i en organisasjon ved å tildele hvert spørsmål et saksnummer, registrere innspill fra personer som er involvert, spore endringer og vise status for saken til den er fullført.

 • Gjennomføre IKT-revisjon

  Organisere og gjennomføre revisjoner for å vurdere IKT-systemer, overholdelse av komponentene i systemer, informasjonssystemer og informasjonssikkerhet. Identifisere og samle inn potensielle kritiske problemer, og anbefale løsninger som bygger på nødvendige standarder og løsninger.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Source: Sisyphus ODB