Yrke tennistrener

Tennistrenere gir råd til og veileder enkeltpersoner og grupper om tennisspilling. De gjennomfører leksjoner og lærer bort reglene og teknikkene i sporten, som grep, slag og server. De motiverer klientene sine og hjelper til med å forbedre prestasjonen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tennis

  Teknikkene og reglene for tennis, f.eks. ulike typer slag, typer baner og hvordan du spiller på dem, utstyr og poengberegning.

Ferdigheter

 • Gjennomføre egenvurdering

  Vurdere sine egne handlinger, prestasjoner og holdninger effektivt, regelmessig og systematisk, foreta nødvendige justeringer og oppsøke muligheter for faglig utvikling for å tette kunnskaps- og praksisgap på identifiserte områder.

 • Demonstrere profesjonell holdning til kunder

  Utvise ansvar og aktsomhetsplikt overfor kunder, noe som innebærer kommunikasjonsferdigheter og fokus på kundepleie.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Organisere sportslig miljø

  Organisere mennesker og miljøet for å oppnå ønskede mål på en sikker og effektiv måte.

 • Motivere innen idrett

  På en positiv måte og ved å bygge opp under utøvernes indre motivasjon få utøverne til å gjøre det som skal til for at de skal nå målene de har satt seg, og til å presse seg selv ut over sitt nåværende ferdighets- og forståelsesnivå.

 • Instruere i idrett

  Sørge for passende teknisk og taktisk instruksjon relatert til den gitte idretten ved hjelp av varierte og pålitelige pedagogiske tilnærminger, for å oppfylle deltakernes behov og oppnå de ønskede målene. Dette krever ferdigheter som kommunikasjon, forklaring, demonstrasjon, modellering, tilbakemelding, utspørring og korreksjon.

 • Tilpasse sportsprogram

  Observere og evaluere individuelle prestasjoner og fastslå personlige behov og motivasjoner for å skreddersy programmene deretter og sammen med deltakeren.

 • Planlegge idrettsinstruksjonsprogram

  Gi deltakerne et passende aktivitetsprogram for å støtte progresjonen mot det påkrevde ekspertnivået innen en spesifisert tid, med hensyn til relevant vitenskapelig og sportsspesifikk kunnskap.

 • Vedlikeholde arbeidsrelasjoner

  Sørge for effektive arbeidsrelasjoner med kollegaer og andre. Få dem til å vare over lengre tid.

 • Anvende risikostyring innen idrett

  Administrere miljøet og idrettsutøvere eller deltakere for i størst mulig grad redusere faren for skade. Dette omfatter å sjekke om sted og utstyr er hensiktsmessig, og å innhente relevant idretts- og helsehistorikk fra idrettsutøverne eller deltakerne. Det omfatter også å sikre at det til enhver tid foreligger hensiktsmessig forsikringsdekning

 • Fremme balanse mellom hvile og aktivitet

  Gi informasjon om hvor viktig hvile og restitusjon er for utvikling av de sportslige resultatene. Fremme hvile og restitusjon ved å sørge for et passende fordeling mellom trening, konkurranse og hvile.

Source: Sisyphus ODB