Yrke terapeut innen sofrologi

Terapeuter innen sofrologi tar sikte på å redusere sine kunders stress og skape optimal helse og velferd ved å bruke en dynamisk metode for avslapping, som består av et bestemt sett av fysiske og psykiske etter anbefaling fra lege.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Pusteteknikker

  De ulike metodene som brukes til å kontrollere stemme, kropp og nerver ved hjelp av pusting.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Avspenningsteknikker

  De ulike metodene og teknikkene som brukes for å dempe stress og gi fred og ro i kropp og sinn. Dette omfatter blant annet aktiviteter som yoga, qigong eller t’ai chi.

 • Sofrologi

  Prinsipper og teknikker som konsentrasjon, dyp pusting, avslapning og visualisering som er utformet for å bringe bevisstheten i harmoni med kroppen.

 • Bevegelsesteknikker

  De forskjellige bevegelsesrelaterte og fysiske holdninger som er utført for avslapning, kropps-sinn-integrasjon, stressreduksjon, fleksibilitet, kjerneoppslutning og rehabiliteringsformål, og som er nødvendige for eller underbygger yrkesprestasjoner.

 • Fytoterapi

  Egenskaper, effekter og bruk av urtemedisiner.

 • Komplementær og alternativ medisin

  Medisinsk praksis som ikke inngår i vanlige helsetjenester.

 • Akupunkturmetoder

  Teknikker og metoder som brukes for å realisere strømmen av Qi-energi i kroppen for å redusere smerte, og tilknyttede symptomer ved å anvende særskilte typer nåler til forskjellige akupunkturpunkter.

 • Oppfølging av personer

  Følge opp en person eller en gruppe personer i en viss aktivitet.

 • Typer av aromaterapibehandlinger

  Informasjonsfelt som skiller en rekke måter å anvende aromaterapibehandling, som massasjer, inhalatorer, bad, fordampere, kompresser, meditering eller deodorisering.

Ferdigheter

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Følge opp helsebrukernes behandling

  Vurdere og evaluere framdriften i den fastsatte behandlingen, ta ytterligere avgjørelser sammen med helsebrukerne og deres omsorgspersoner.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Forberede treningsøkt

  Klargjøre utstyr og fasiliteter for økten i overensstemmelse med bransjespesifikke og nasjonale retningslinjer for normale driftsprosedyrer og planlegge timinger og sekvenser for økten.

 • Foreskrive øvelser

  Tilby en rekke treningsprogrammer i henhold til kundenes behov ved hjelp av prinsipper for treningsprogrammering.

 • Gi sofrologiøvelser

  Lære bort sofrologiøvelser og delta på økter med enkeltpersoner og grupper, tilpasse dem ut fra hver enkelt persons evner og behov.

 • Forberede sofrologitime

  Planlegge og forberede utstyret og anlegget for sofrologitimen og planlegge tider og sekvenser for timen, og skape et avslappende og komfortabelt miljø.

 • Ivareta sofrologikunder

  Observere deltakernes puste- og avslapningsteknikker, gi tilbakemeldinger, korrigere når det er nødvendig, og garantere at hver deltaker i sofrologiøkten får tilstrekkelig personlig oppmerksomhet.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Bruke akupunktur

  Bruke framgangsmåter som involverer stimulering av anatomiske punkter på kroppen ved bruk av forskjellige teknikker, som for eksempel ved å penetrere huden med tynne metallnåler som manipuleres med hendene eller med elektrisk stimulering for å lindre smerter eller oppnå andre terapeutiske resultater.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Observere helsetjenestebrukere

  Observere brukere av helsetjenester og registrere betydelige forhold og reaksjoner på legemidler, behandling og vesentlige hendelser, og varsle en overordnet eller en lege ved behov.

 • Fremme balanse mellom hvile og aktivitet

  Gi informasjon om hvor viktig hvile og restitusjon er for utvikling av de sportslige resultatene. Fremme hvile og restitusjon ved å sørge for et passende fordeling mellom trening, konkurranse og hvile.

 • Bruke aromaterapi

  Bruke de terapeutiske fordelene ved essensielle oljer og fremstille massasjeblandinger og kremer, og bidra til å forbedre fysisk og emosjonell helse og velferd.

Source: Sisyphus ODB