Yrke testingeniør

Testingeniører planlegger og utfører detaljerte kvalitetstester under forskjellige faser av utformingsprosessen for å sikre at systemer er riktig installert og fungerer riktig. De analyserer dataene som samles inn under prøvinger, og utarbeider rapporter. De er også ansvarlig for sikkerheten ved prøvingsoperasjonene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • Testprosedyrer

  Metoder for å produsere resultater i vitenskap eller ingeniørteknikk, f.eks. fysiske, kjemiske eller statistiske tester.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

Ferdigheter

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Teste maskinvare

  Teste maskinvaresystemer og -komponenter ved hjelp av egnet utstyr og testmetoder, for eksempel systemtest (ST), løpende pålitelighetstest (ORT) og kretstest (ICT). Overvåke og vurdere systemets ytelse, og utføre tiltak ved behov.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Analysere vitenskapelige data

  Samle inn og analysere vitenskapelige data fra forskning. Tolke disse dataene i henhold til visse standarder og synspunkter for å uttale seg om dem.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB