Yrke testtekniker, maskinvare

Testteknikere innen maskinvare utfører testing av datamaskinvare, for eksempel kretskort, databrikker, datasystemer og andre elektroniske og elektriske komponenter. De analyserer maskinvarekonfigurasjon og tester maskinvarens pålitelighet og overholdelse av spesifikasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Maskinvareplattformer

  Egenskaper ved maskinvarekonfigurasjonen som trengs for å håndtere programvareprodukter.

 • Maskinvarekomponenter

  De essensielle komponentene som utgjør et maskinvaresystem, f.eks. flytende krystall-skjermer (LCD), kamerasensorer, mikroprosessorer, minner, modemer, batterier og deres sammenkoblinger.

 • Metoder for maskinvaretesting

  De prosessene som gjennomføres ved testing av maskinvarekomponenter eller systemer, f.eks. systemtester (ST), den pågående pålitelighetstesten (ORT) og testen i kretsen (ICT).

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Elektrisk utladning

  Kvalitet og anvendelse av elektrisk utladning, inkludert spenning og elektroder.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Design for maskinvaredeler og forbindelser

  Utforming av de fysiske maskinvare og forbindelser mellom disse.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Maskinvarematerialer

  Egenskaper, bruksområder og påvirkning på miljø av materialer som brukes til å utvikle maskinvare.

 • Instrumentytelseselementer

  Elementer som indikerer eller påvirker instrumentytelsen. En første indikasjon på instrumentets ytelse er nøyaktigheten eller presisjonen til instrumentet, f.eks. responstid, oppløsning og rekkevidde. En annen indikasjon på ytelse er instrumentets tekniske ytelse, f.eks. effektnivå, elektromagnetisk interferens og overgangsspenning. En tredje indikasjon på ytelse er miljøfaktorer som kan påvirke instrumentets ytelse, f.eks. fuktighet, driftstemperatur eller støv.

Ferdigheter

 • Formidle testresultater til andre avdelinger

  Formidle testinformasjon som testplaner, prøvetestingstatistikk og testresultater til de relevante avdelingene.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Teste maskinvare

  Teste maskinvaresystemer og -komponenter ved hjelp av egnet utstyr og testmetoder, for eksempel systemtest (ST), løpende pålitelighetstest (ORT) og kretstest (ICT). Overvåke og vurdere systemets ytelse, og utføre tiltak ved behov.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Bruke måleinstrumenter

  Bruke ulike måleinstrumenter avhengig av eiendommen som skal måles. Bruke ulike instrumenter for måling av lengde, areal, volum, hastighet, energi, kraft og annet.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Måle elektriske egenskaper

  Måle spenning, strøm, motstand og andre elektriske egenskaper ved hjelp av måleutstyr som multimetere, voltmetere og amperemetere.

Source: Sisyphus ODB