Yrke tillitsvalgt

Tillitsvalgte implementerer arbeidspolitikk i en organisasjon og gir fagforeninger råd om politikk og forhandlinger. De håndterer tvister og gir ledelsen råd om personalpolitikk og legger til rette for kommunikasjon mellom fagforeninger og ledende ansatte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Personalledelse

  Metoder og prosedyrer som er involvert i ansettelse og utvikling av ansatte for å sikre verdi i organisasjonen, så vel som personalets behov, fordeler, konfliktløsning og sikring av et positivt bedriftsklima.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

Ferdigheter

 • Innhente tilbakemeldinger fra ansatte

  Kommunisere på en åpen og positiv måte for å evaluere hvor tilfredse de ansatte er, hvordan de opplever arbeidsmiljøet og for å avdekke problemer og finne løsninger.

 • Gi råd om personalledelse

  Gi råd til toppledelsen i en organisasjon om metoder for å forbedre forholdet til de ansatte, om forbedrede metoder for ansettelse og opplæring av ansatte og for å gjøre de ansatte mer tilfredse.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Gi råd om organisasjonsklima

  Gi råd til organisasjoner om deres interne kultur og arbeidsmiljø slik det oppfattes av de ansatte, og hvilke faktorer som kan påvirke arbeidstakernes atferd.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Gi råd om konflikthåndtering

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om overvåking av mulig konfliktrisiko og -utvikling, og om konfliktløsningsmetoder som spesifikt gjelder de identifiserte konfliktene.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Beskytte ansattes rettigheter

  Vurdere og håndtere situasjoner der rettighetene som er fastsatt i regelverket og foretakets retningslinjer for ansatte, kan brytes, og ta i bruk egnede tiltak for å verne de ansatte.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

Source: Sisyphus ODB