Yrke tilsynsførende på vaskeri

Tilsynsførende på vaskeri overvåker og koordinerer aktivitetene til vaske- og renseansatte ved vaskerier og industrivaskerier. De planlegger og gjennomfører produksjonsplaner, ansetter og lærer opp arbeidstakere og overvåker kvaliteten på produksjonen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Rådgivingsmetoder

  Rådgivningsteknikker som brukes i ulike situasjoner, med ulike grupper og enkeltpersoner, særlig når det gjelder metoder for tilsyn og megling i forbindelse med rådgivning.

Ferdigheter

 • Analysere målfremgang

  Analysere de trinnene som er iverksatt for å nå organisasjonens mål, for å kunne vurdere fremdriften som er gjort, og gjennomførbarheten av målene, og for å sikre at målene kan oppfylles i henhold til tidsfristene.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Overvåke mannskap

  Overvåke og observere arbeidstakernes atferd.

 • Gi kundeoppfølging

  Gi kunder vennlig, rask kommunikasjon for å ta i mot bestillinger, varsle dem ved forsendelsesproblemer og sørge for rask løsning.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Administrere kundeservice

  Forvalte levering av kundeservice, herunder aktiviteter og tilnærminger som spiller en avgjørende rolle i kundeservice, ved å søke og gjennomføre forbedringer og utviklingstiltak.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Administrere arbeidsflytprosesser

  Utvikle, dokumentere og gjennomføre trafikk- og arbeidsprosesser i hele selskapet for ulike funksjoner. Samarbeide med flere avdelinger og tjenester, for eksempel med regnskapsavdelingen og den kreative lederen i planleggings- og ressursarbeid.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Planlegge skiftopplegg for ansatte

  Planlegge vaktlister for ansatte for å sikre at alle kundeordre fullføres, og at produksjonsplanen gjennomføres.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

Source: Sisyphus ODB