Yrke tilsynsførende på vaskeri

Tilsynsførende på vaskeri overvåker og koordinerer aktivitetene til vaske- og renseansatte ved vaskerier og industrivaskerier. De planlegger og gjennomfører produksjonsplaner, ansetter og lærer opp arbeidstakere og overvåker kvaliteten på produksjonen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Rådgivingsmetoder

  Rådgivningsteknikker som brukes i ulike situasjoner, med ulike grupper og enkeltpersoner, særlig når det gjelder metoder for tilsyn og megling i forbindelse med rådgivning.

Ferdigheter

 • Analysere målfremgang

  Analysere de trinnene som er iverksatt for å nå organisasjonens mål, for å kunne vurdere fremdriften som er gjort, og gjennomførbarheten av målene, og for å sikre at målene kan oppfylles i henhold til tidsfristene.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Overvåke mannskap

  Overvåke og observere arbeidstakernes atferd.

 • Gi kundeoppfølging

  Gi kunder vennlig, rask kommunikasjon for å ta i mot bestillinger, varsle dem ved forsendelsesproblemer og sørge for rask løsning.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Administrere kundeservice

  Forvalte levering av kundeservice, herunder aktiviteter og tilnærminger som spiller en avgjørende rolle i kundeservice, ved å søke og gjennomføre forbedringer og utviklingstiltak.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Administrere arbeidsflytprosesser

  Utvikle, dokumentere og gjennomføre trafikk- og arbeidsprosesser i hele selskapet for ulike funksjoner. Samarbeide med flere avdelinger og tjenester, for eksempel med regnskapsavdelingen og den kreative lederen i planleggings- og ressursarbeid.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Planlegge skiftopplegg for ansatte

  Planlegge vaktlister for ansatte for å sikre at alle kundeordre fullføres, og at produksjonsplanen gjennomføres.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

Source: Sisyphus ODB