Yrke tilsynsverge

Tilsynsverger har tilsyn med lovbrytere etter løslatelse, eller lovbrytere som har blitt dømt til straff utenfor fengselet. De skriver rapporter med råd om lovbryterens dom og analyser av sannsynligheten for at vedkommende vil begå ny kriminalitet. De hjelper lovbrytere under rehabiliterings- og reintegreringsprosessen og sørger for at lovbryterne utfører en eventuell samfunnstjeneste.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Utvikle dokumentasjon i henhold til juridiske krav

  Utarbeide profesjonelt skrevet innhold som beskriver produkter, bruk, komponenter, funksjoner eller tjenester i samsvar med lovfestede krav og interne eller eksterne standarder.

 • Sikre gjennomføring av dommer

  Sikre, ved å kontakte de involverte partene og overvåke og håndtere fremdrifts- og oppfølgingsdokumentasjon, at juridiske straffer blir fulgt etter at de ble utstedt, for eksempel ved å sikre at bøter blir betalt, at gjenstander blir konfiskert eller returnert, og at forbrytere settes i riktig fengsel.

 • Rettlede individer

  Rettlede personer og hjelpe dem med sin personlige utvikling ved å gi følelsesmessig støtte, dele erfaringer og gi råd. Tilpasse støtten til personens særskilte behov og ta hensyn til vedkommendes anmodninger og forventninger.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Gi råd om rettslige avgjørelser

  Gi råd til dommere eller andre tjenestemenn ved rettslige avgjørelser om hvilken avgjørelse som vil være riktig, i tråd med loven og de moralske hensyn, eller som er mest fordelaktig for rådgiverens klient, i en bestemt sak.

 • Gi tilgang til tjenester

  Gi tilgang til forskjellige tjenester som kan være tilgjengelige for personer med usikker juridisk status, for eksempel innvandrere og prøveløslatte forbrytere, for å sørge for at de inkluderes i en anstalt eller et program, og kommunisere med tjenesteleverandørene for å forklare situasjonen og overbevise dem om fordelene med å inkludere personen.

 • Vurdere lovbryteres risikoatferd

  Vurdere og overvåke lovbryteres atferd for å måle om de utgjør en risiko for samfunnet og hvor stor sjansen for positiv rehabilitering er, ved å vurdere miljøet de befinner seg i, atferden de utviser og innsatsen deres i rehabiliteringsaktivitetene.

 • Forsterke positiv atferd

  Forsterke den positive atferden til mennesker under rehabilitering og rådgivningsaktiviteter, for å sikre at personen iverksetter de nødvendige tiltakene for positive resultater på en positiv måte, slik at vedkommende forblir motivert til å fortsette innsatsen for å nå mål.

 • Identifisere tilgjengelige tjenester

  Identifisere de forskjellige tjenestene som er tilgjengelige for en lovbryter under prøvetid, for å hjelpe til i rehabiliterings- og reintegrasjonsprosessen, samt gi lovbryterne råd om hvordan de kan identifisere hvilke tjenester som er tilgjengelige for dem.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

Source: Sisyphus ODB