Yrke togførerinstruktør

Togførerinstruktører underviser framtidige førere av blant annet tog, trikk, T-bane og trolleybuss i hvordan de betjener kjøretøyet i samsvar med reglene. De lærer elevene teoretisk og teknisk hvordan de fører og vedlikeholder kjøretøyet sitt optimalt, og observerer og evaluerer elevenes praksis. De fokuserer også på spørsmål uten tilknytning til kjøring, som kundeservice (ved persontransport) og sikkerhetsforskrifter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Togmekanikk

  Ha grunnleggende kunnskap om mekanikken som er involvert i tog, forstå de tekniske aspektene og delta i diskusjoner om tilknyttede temaer for å løse problemer knyttet til mekanikk.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Lokomotivbremsbruk

  Forstå dynamikken ved lokomotivbremsbruk.

 • Togdriftsprosedyrer

  De ulike praksisene, rutinene og prosedyrene for sikker drift av tog for å hindre kollisjoner, avsporinger eller ikke-planlagt overskridelse av fartsgrenser.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Jernbaners fysikalske egenskaper

  Kjenne til alle fysiske aspekter ved jernbanen, inkludert togstasjoner, inkludert helling og stigning for forkjørsrett og fartsgrenser.

Ferdigheter

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Tilpasse undervisningen til arbeidsmarkedet

  Identifisere utviklingstrekk i arbeidsmarkedet og finne ut hvilken relevans de har for opplæringen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Styre togbevegelse

  Styre akselerasjon, bremsing og den generelle driften av tog i bevegelse.

 • Lære bort prinsipper for togføring

  Gi praktikanter praktisk opplæring i hvordan man driver og fører tog. Undervise dem i teori og teknikker på områder som kontrollpaneler, sikkerhetsskilt, sikkerhetstiltak og prosedyrer på togstasjoner.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

Source: Sisyphus ODB