Yrke togleder

Togleder sørger for sikkerheten og en effektiv gjennomføring av togtjenestene. Kundenes sikkerhet har høyest prioritet i arbeidet deres. Når de utfører oppgavene sine, kontrollerer de trafikksignalene og underretter straks lokførere og konduktører om at det er trygt for toget å settes i bevegelse.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Kontrollere togavganger

  Overvåke og kontrollere togavganger; utstyre utgående tog med det nødvendige antall vogner og gi sikkerhetsforsikring.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Kontrollere togankomster

  Overvåke og kontrollere togankomster ved togstasjoner. Kontrollere togankomster i henhold til avgangsstasjonen.

 • Overvåke forhold som påvirker togforflytting

  Overvåke forhold som kan påvirke togbevegelser, f.eks. tilgjengelighet av besetningen, værforhold, om utstyret lar seg betjene, hastighets- eller sporbegrensninger, osv. Treffe tiltak for å sikre og optimere togets ytelse og sikkerhet; forutse nødsituasjoner og uventede situasjoner.

 • Shunte inngående last

  Pense inngående fraktlaster til og fra jernbanevogner for ankommende og utgående tog.

 • Skifte utgående last

  Pense utgående fraktgods til og fra innkommende og utgående tog.

 • Overvåke togtider

  Sikre at togtider følges, slik at tog ikke forlater stasjonen for sent eller for tidlig. Overvåke og regulere togavgang og -ankomst for å unngå at tog ankommer for sent eller for tidlig.

 • Administrere jernbaneressurser

  Administrere jernbaneressurser for å sikre høyest mulig effektivitet. Klargjøre ressursbruk på forhånd for å begrense hvor lang tid tog må vente på stasjonsområdene.

Source: Sisyphus ODB