Yrke tollfunksjonær

Tollfunksjonærer godkjenner og avslår passasje av gods gjennom tollbarrierer for internasjonale foretak og sikrer overholdelse av varesendingslover. De legger til rette for kommunikasjon mellom handelsinstitusjoner for import og eksport og offentlige tjenestemenn, og har ansvar for skatteberegning og sikring av betaling.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonal beskatning av overføringspriser

  Krav og regelverk for overføringspriser for varer og tjenester mellom rettssubjekter, særlig i en internasjonal setting.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Forskrifter for import/eksport av farlige kjemikalier

  Internasjonale og nasjonale regler for eksport og import av farlige kjemikalier.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer som ikke kan transporteres fra ett område til et annet, eller bli båret av en enkeltperson samt deres natur og håndteringen av dem.

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

Ferdigheter

 • Koordinere importtransportvirksomhet

  Føre tilsyn med importtransportoperasjoner. Optimalisere importprosesser og servicestrategier.

 • Administrere import- og eksportlisenser

  Sikre effektiv utstedelse av tillatelser og lisenser ved import og eksport.

 • Kontrollere handelskommersiell dokumentasjon

  Overvåke skriftlig dokumentasjon som inneholder informasjon om kommersielle transaksjoner, f.eks. fakturaer, kredittbrev, bestillinger, frakt og opprinnelsesbevis.

 • Beregne skatt

  Beregne skatten som skal betales av en enkeltperson eller en organisasjon, eller som skal betales tilbake av en statlig institusjon, i henhold til bestemt lovgivning.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Håndtere overvåkingsutstyr

  Benytte overvåkingsutstyret for å observere hva folk gjør i et gitt område og bevare sikkerheten deres.

Source: Sisyphus ODB