Yrke trader, valutamarkedet

Tradere på valutamarkedet kjøper og selger valuta for å sikre seg fortjeneste på svingninger i valutakurser. De utfører tekniske analyser av økonomisk informasjon (markedslikviditet og volatilitet), for å forutsi de framtidige valutakursene på valutamarkedet. Det driver handel i eget navn eller på vegne av sine arbeidsgivere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utenlandsk valuta

  Valutaer i ulike land, f.eks. euro, dollar eller yen, herunder valutakursen og metodene for valutakonvertering.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Finansmarkeder

  Den finansielle infrastrukturen som tillater at selskaper handler med verdipapirer som tilbys av selskaper og enkeltpersoner, som styres av regulerende økonomiske rammeverk.

 • Handelsrett

  Lovregler som gjelder for en bestemt kommersiell virksomhet.

 • Finansiell jurisdiksjon

  Finansielle regler og framgangsmåter som får anvendelse på et bestemt sted der reguleringsmyndighetene beslutter sin jurisdiksjon

Ferdigheter

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Handle utenlandsk valuta

  Kjøpe eller selge utenlandsk valuta eller valuta på valutamarkedet for egen regning eller på vegne av en kunde eller institusjon, for å tjene på det.

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

 • Utføre økonomisk risikostyring innen internasjonal handel

  Evaluere og håndtere risikoen for økonomisk tap og uteblitt betaling etter internasjonale transaksjoner, i kontekst av valutamarkedet; benytte virkemidler som remburs.

 • Lage prognoser for økonomiske trender

  Samle inn og analysere økonomiske data for å forutsi økonomiske trender og hendelser.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

Source: Sisyphus ODB