Yrke trafikkinformasjonsmedarbeider

Trafikkinformasjonsmedarbeidere tilbringer tid med kundene på togstasjonen, svarer på spørsmål og håndterer raskt og trygt uventede situasjoner. De gir informasjon, mobilitetshjelp og sikkerhet på jernbanestasjoner. De gir nøyaktig og oppdatert informasjon om ankomst- og avgangstider for tog og togforbindelser, og hjelper kundene med å planlegge sine reiser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jernbaneselskapers produktspekter

  Kjenne til jernbaneselskapers produktspekter, og bruke kunnskapen til å hjelpe kunder med problemer eller spørsmål.

 • Togruter

  Kjenne til hovedtogruter og raskt kunne søke i relevante opplysninger for å svare på kundespørsmål. Gi råd om potensielle snarveier og alternativer for reiserute.

Ferdigheter

 • Gi et salgsargument

  Forberede og avgi et lettfattelig salgsargument for et produkt eller en tjeneste ved å tenke ut og benytte overbevisende argumentasjon.

 • Tolke kunders ikke-verbal kommunikasjon

  Tolke de ikke-verbale kommunikasjonssignalene til kunder, f.eks. å vurdere personlighetstrekk eller humøret de er i. Bruke observasjoner til å skreddersy tjenester til kunden.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Bestrebe seg på å tilby kundeservice av høy kvalitet

  Strekke seg etter best mulig kundeservice. Gjøre det som trengs for å gjøre kunden fornøyd.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Håndtere passasjereiendeler

  Håndtere passasjerenes eiendeler. Bistå reisende som er eldre eller har fysiske problemer ved å bære bagasjen deres.

 • Tenke proaktivt

  Ta initiativ til forbedringer.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Gi informasjon til passasjerer

  Gi passasjerer korrekt informasjon på en høflig og effektiv måte. Bruke egnet atferd for å hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

 • Overholde plukkestandarder

  Utføre plukkearbeid på en måte som oppfyller kvalitetsstandarder.

 • Levere fremragende service

  Gi førsteklasses kundeservice ved å overgå kundens forventninger. Etablere et rykte som en eksepsjonell serviceleverandør.

 • Innhente kundedata

  Innhente kundedata som kontaktopplysninger, betalings- eller faktureringsopplysninger; samle opplysninger for å fastslå kjøpshistorikk.

 • Administrere kundeopplevelsen

  Overvåke, skape og ha oppsyn med kundenes opplevelse og oppfatning av merkevaren og tjenesten. Sørge for at kundene får en behagelig opplevelse, og behandle dem på en vennlig og høflig måte.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Fungere som et selskaps ambassadør

  Representere og forsvare selskapets interesser overfor kunder og komme med egnede løsninger på problemer. Utøve kundeservice av høyeste kvalitet.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Kommunisere med kundeserviceavdeling

  Kommunisere med kundeserviceavdelingen på en transparent og samarbeidsvillig måte; følge med på hvordan servicen drives; videreformidle informasjon til kunder i sanntid.

 • Videresende meldinger via radio- og telefonsystemer

  Kunne kommunisere meldinger via radio og telefonsystemer.

Source: Sisyphus ODB