Yrke trafikkskiltmontør

Trafikkskiltmontører tar med seg veiskilt til angitt sted og setter det opp. Montørene kan måtte bore hull i bakken, eller fjerne eksisterende underlag for å komme til jorden. De kan forankre store skilt i betong.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veiskiltstandarder

  Nasjonale og europeiske bestemmelser om plassering og egenskaper av veiskilt, herunder størrelse, høyde, refleksjon og andre viktige egenskaper.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

Ferdigheter

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Tolke 3D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger som inngår i produksjonsprosesser, inkludert gjengivelser i 3D.

 • Tolke 2D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger innenfor produksjonsprosesser, herunder representasjoner i to dimensjoner.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Plassere midlertidige veiskilt

  Plassere midlertidige trafikkskilt, lys og hindringer for å varsle trafikanter om aktiviteter på veien.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Betjene hånddrill

  Bruke en hånddrill til å lage hull i forskjellige typer materialer, som stein, murstein og tre. Fokusere på bruk av riktig utstyr, innstillinger, borkrone og trykk for den aktuelle oppgaven.

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

Source: Sisyphus ODB