Yrke trafikkvakt

Trafikkvakter dirigerer fotgjengere som skal krysse veier og kryss, for eksempel i nærheten av skoler eller jernbanestasjoner. De observerer trafikken og holder et stoppskilt opp mot kjøretøyene slik at fotgjengerne kan krysse veien på en trygg, ordnet måte.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Trafikkskilt

  Signalene og veiskiltene som brukes i trafikken, deres betydning og hva du må eller ikke må gjøre når du møter dem.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Lokalgeografi

  Omfang av fysiske og geografiske egenskaper og beskrivelser i et lokalt område, etter stedsnavn og ikke bare det.

Ferdigheter

 • Bruke signaliseringsutstyr

  Bruke signalutstyr, som trafikkskilt eller signallys, til- å regulere trafikk eller transport.

 • Regulere trafikk

  Styre trafikkflyten ved hjelp av håndsignaler, hjelpe reisende på veien og hjelpe folk med å krysse veien.

 • Eskortere fotgjengere over gaten

  Hjelpe fotgjengere som har problemer med å krysse gaten, ved å stoppe trafikken om nødvendig.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Overvåke trafikkflyt

  Overvåke trafikken gjennom et bestemt punkt, som for eksempel et fotgjengerovergang. Overvåke antallet kjøretøyer, hastigheten de passerer med, og intervallet mellom to påfølgende biler.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

Source: Sisyphus ODB