Yrke trikkefører

Trikkeførere kjører trikker, tar betalt og ivaretar passasjerene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Trikkelinjeforskrifter

  Kjenne reglene for sporveier og ta hensyn til disse i den daglige driften av trikken. Sikre at standardene oppfylles med hensyn til å sikre passasjerenes velferd og trikkeselskapet.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Mekanisk sammensetning av trikker

  Forstå den mekaniske sammensetningen av trikker, ha evnen til å identifisere og rapportere eventuell skade eller funksjonsfeil i den sentrale driften.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Trikketyper

  Kjenne til ulike typer sporvogner og deres tekniske driftskrav. Det finnes ulike former for sporvogner, som kabeltrukne, elektrisk hybridbane, elektriske (trikker), gassdrevne og sporvogner som drives med andre midler.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Effektiv oppfatning av transportmiljø

  Kjenne til den lokale transporttopografien, inkludert veier, travle områder og alternative ruter for å nå en destinasjon. Bruke kunnskap til å transportere kjøretøyet til sin destinasjon på den mest tid- og drivstoffeffektive måten, og minimere sikkerhetsrisikoer.

Ferdigheter

 • Rengjøre veikjøretøyer

  Rengjøre og vedlikeholde varebiler, busser og andre kjøretøyer for å sikre trygge driftsforhold.

 • Kontrollere kjøretøyets tilstand

  Holde kjøretøyet rent og i kjørbar stand. Sikre regelmessig vedlikehold av kjøretøyet og gi gyldige offisielle dokumenter, for eksempel lisenser og tillatelser, der dette er hensiktsmessig.

 • Utføre tjenester på en fleksibel måte

  Tilpasse tjenestemetoden når omstendighetene endrer seg.

 • Betjene kjørespaker på trikk

  Betjene kjøre- og strømbrytere for trikk med forskjellige driftssystemer. Kjøre fremover og bakover via jevnt fordelt effektiv drift i henhold til kraft og bremsing.

 • Tolke trafikklyssignaler som brukes i trikkelinjeinfrastruktur

  Observere trafikklys i trikkelinjeinfrastruktur, undersøke sporenes tilstand, trafikk i området og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten.

 • Sikre at kjøretøy er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr

  Sikre at kjøretøyet er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr, for eksempel passasjerheis, bilbelter, sikkerhetsseler og rullestolfeste.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Fokusere på passasjerer

  Transportere passasjerer til bestemmelsesstedet på en sikker og rettidig måte. Gi tilfredsstillende kundeservice; informere passasjerer hvis det oppstår uventede situasjoner eller andre hendelser.

 • Utføre trikkeutstyrskontroller

  Utføre utstyrskontroller på starten av et skift for å sikre at trikken fungerer som den skal.

 • Hjelpe funksjonshemmede passasjerer

  Bruke egnede sikkerhetsprosedyrer for å betjene heiser og sikre rullestoler og andre hjelpemidler, og hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Overholde transportarbeidsplan

  Overholde tilordnet arbeidsplan som utarbeidet av transportselskapet.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Kommunisere tydelig med passasjerer

  Kommunisere tydelig med passasjerer, kommunisere informasjon som påvirker deres reiseplan. Informere passasjerer når de nærmer seg reisemålet.

 • Tolke trafikkskilt for trikken

  Observere trafikkskilt, forstå betydningen av dem og opptre i samsvar med dem i trikkeinfrastrukturen.

 • Måle tiden nøyaktig

  Måle tiden, ofte med en klokke eller stoppeklokke.

 • Hjelpe til med å håndtere passasjeradferd i krisesituasjoner

  Vite hvordan du bruker livreddende utstyr i krisesituasjoner. Gi hjelp hvis det skulle oppstå lekkasjer, kollisjoner eller branner, og hjelpe til med evakuering av passasjerer. Kunne håndtere kriser og folkemengder og administrere førstehjelp om bord.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Kjøre trikk

  Kjøre trikker i urbane områder; plukke opp og slippe av passasjerer og fraktgods.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Kjøre i urbane områder

  Føre kjøretøyer i byområder. Tolke og forstå trafikkskiltene, trafikkreguleringen og trafikkreglene i en by.

 • Holde seg konsentrert i lange perioder

  Holde seg konsentrert i lange perioder for å kunne utføre korrekte vurderinger og ta riktige beslutninger.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Gi informasjon til passasjerer

  Gi passasjerer korrekt informasjon på en høflig og effektiv måte. Bruke egnet atferd for å hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

Source: Sisyphus ODB