Yrke trolleybussjåfør

Trolleybussjåfører kjører trolleybusser eller sporbusser, tar betalt og ivaretar passasjerene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Elektrisk drift av trolleybusser

  Forstå den elektriske driften til en trolleybuss, herunder bruk av to ledninger og poler for å slutte bussens elektriske krets.

 • Trolleybussmekanikk

  Forstå trolleybussmekanikk for å kunne rapportere eventuelle funksjonsfeil til teknikere og relevante parter. Vite at trolleybusser, som har elektriske motorer, er mer effektive enn dieselmotorer med tanke på dreiemoment ved oppstart, en fordel for å komme oppe bratte bakker. I motsetning til forbrenningsmotorer trekker elektriske motorer kraft fra et sentralanlegg og kan bli overlastet i korte perioder uten at de blir skadet.

 • Effektiv oppfatning av transportmiljø

  Kjenne til den lokale transporttopografien, inkludert veier, travle områder og alternative ruter for å nå en destinasjon. Bruke kunnskap til å transportere kjøretøyet til sin destinasjon på den mest tid- og drivstoffeffektive måten, og minimere sikkerhetsrisikoer.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Måle tiden nøyaktig

  Måle tiden, ofte med en klokke eller stoppeklokke.

 • Kjøre i urbane områder

  Føre kjøretøyer i byområder. Tolke og forstå trafikkskiltene, trafikkreguleringen og trafikkreglene i en by.

 • Fokusere på passasjerer

  Transportere passasjerer til bestemmelsesstedet på en sikker og rettidig måte. Gi tilfredsstillende kundeservice; informere passasjerer hvis det oppstår uventede situasjoner eller andre hendelser.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Utføre tjenester på en fleksibel måte

  Tilpasse tjenestemetoden når omstendighetene endrer seg.

 • Overholde transportarbeidsplan

  Overholde tilordnet arbeidsplan som utarbeidet av transportselskapet.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Hjelpe funksjonshemmede passasjerer

  Bruke egnede sikkerhetsprosedyrer for å betjene heiser og sikre rullestoler og andre hjelpemidler, og hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

 • Hjelpe til med å håndtere passasjeradferd i krisesituasjoner

  Vite hvordan du bruker livreddende utstyr i krisesituasjoner. Gi hjelp hvis det skulle oppstå lekkasjer, kollisjoner eller branner, og hjelpe til med evakuering av passasjerer. Kunne håndtere kriser og folkemengder og administrere førstehjelp om bord.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Holde seg konsentrert i lange perioder

  Holde seg konsentrert i lange perioder for å kunne utføre korrekte vurderinger og ta riktige beslutninger.

 • Gi informasjon til passasjerer

  Gi passasjerer korrekt informasjon på en høflig og effektiv måte. Bruke egnet atferd for å hjelpe fysisk funksjonshemmede reisende.

 • Kontrollere kjøretøyets tilstand

  Holde kjøretøyet rent og i kjørbar stand. Sikre regelmessig vedlikehold av kjøretøyet og gi gyldige offisielle dokumenter, for eksempel lisenser og tillatelser, der dette er hensiktsmessig.

 • Rengjøre veikjøretøyer

  Rengjøre og vedlikeholde varebiler, busser og andre kjøretøyer for å sikre trygge driftsforhold.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Kommunisere tydelig med passasjerer

  Kommunisere tydelig med passasjerer, kommunisere informasjon som påvirker deres reiseplan. Informere passasjerer når de nærmer seg reisemålet.

 • Sikre at kjøretøy er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr

  Sikre at kjøretøyet er utstyrt med tilgjengelighetsutstyr, for eksempel passasjerheis, bilbelter, sikkerhetsseler og rullestolfeste.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Overholde retningslinjer for trolleybusskjøring

  Overholde samtlige offisielle retningslinjer og prosedyrer for drift av trolleybusser i byområder.

Source: Sisyphus ODB