Yrke trygdeinspektør

Trygdeinspektører undersøker uredelig virksomhet innen trygdesystemet som påvirker arbeidernes rettigheter. De reviderer og undersøker søknader om trygdeytelser og undersøker selskapets handlinger basert på ansattes klager. Inspeksjoner inkluderer arbeidsrelaterte aktiviteter som manglende betaling av lønn eller utgifter. Trygdeinspektører sørger for at ansatte blir behandlet rettferdig og i samsvar med lover. De registrerer og lager rapporter om funnene sine for å sikre gyldigheten av påstandene de undersøker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Trygderett

  Lovgivning om vern av enkeltpersoner og støtte til og ytelser til helse, som helseforsikring, ytelser ved arbeidsløshet, velferdsordninger og annen økonomisk sikkerhet.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

 • Offentlige trygdeprogrammer

  De ulike områdene for sosial trygghet gitt av myndighetene, de ulike rettighetene innbyggerne har, hvilke ytelser som er tilgjengelige, reglene som regulerer sosial sikkerhet og de ulike situasjonene hvor de gjelder.

Ferdigheter

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Undersøke sosiale sikkerhetsprogrammer

  Undersøke kvalifikasjonene til borgere som søker om trygdeytelser ved å undersøke dokumenter, intervjue borgeren og kontrollere aktuell lovgivning.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Inspisere samsvar med regjeringspolitikk

  Inspisere offentlige og private organisasjoner for å sikre korrekt implementasjon og overholdelse av offentlige retningslinjer for organisasjonen.

 • Beskytte ansattes rettigheter

  Vurdere og håndtere situasjoner der rettighetene som er fastsatt i regelverket og foretakets retningslinjer for ansatte, kan brytes, og ta i bruk egnede tiltak for å verne de ansatte.

 • Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner

  Gjennomføre arbeidsplassrevisjoner og inspeksjoner av anlegget for å sikre overholdelse av regler og forskrifter.

 • Identifisere retningslinjebrudd

  Identifisere tilfeller av manglende samsvar for å definere planer og retningslinjer i en organisasjon, og iverksette nødvendige tiltak ved å utstede sanksjoner og beskrive endringene som må utføres.

Source: Sisyphus ODB