Yrke turoperatørleder

Turoperatørledere har ansvar for å administrere ansatte, og for aktiviteter hos turoperatører relatert til organiseringen av pakkereiser og andre turisttjenester.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Turismemarked

  Studie av turismemarkedet på internasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og turistdestinasjoner på verdensbasis.

Ferdigheter

 • Bygge nettverk med turist- og reisebyråkontakter

  Bygge et godt spredt nettverk av leverandører i turistbransjen. Yte så gode pakke- og turisttjenester som mulig.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Sette strategi i drift

  Gjennomføre strategiske oppgaver på driftsnivå i henhold til planlagt tidspunkt for å oppnå planlagte resultater og mål.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overvåke utviklingen av turistpublikasjoner

  Overvåke utformingen av markedsføringspublikasjoner og materiell for å markedsføre turistrelaterte produkter.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Måle kundetilbakemeldinger

  Vurdere kundens kommentarer for å finne ut om kundene er fornøyd eller misfornøyd med produktet eller tjenesten.

 • Levere tilpassede produkter

  Lage og utvikle individuelt tilpasset produkter og løsninger for kundens særlige behov.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Overvåke trykking av turistpublikasjoner

  Håndtere trykking av markedsføringspublikasjoner og materiell for å markedsføre reiselivsrelaterte produkter.

 • Håndtere personlig identifiserbar informasjon

  Håndtere personlig identifiserbar informasjon om kunder på en trygg og diskret måte.

 • Maksimere salgsinntekter

  Øke salgsvolumet og unngå tap ved hjelp av kryssalg, oppsalg eller mersalg.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Utvikle strategier for inntektsgenerering

  Utarbeide metoder som et selskaps kan bruke for å markedsføre og selge produkter eller tjenester for å generere inntekter.

 • Forhandle turismepriser

  Oppnå enighet i salg av turisme ved å diskutere tjenester, volumer, rabatter og provisjonssatser.

 • Administrere distribusjonskanaler

  Administrere distribusjonskanaler med utgangspunkt i kundenes behov.

 • Utvikle reiselivsprodukter

  Utvikle og promotere reiselivsprodukter, aktiviteter, tjenester og pakkeavtaler.

 • Angi prisstrategier

  Anvende metoder som brukes til å angi produktverdi, og ta markedsforhold, konkurrenters handlinger, investeringskostnader og andre faktorer med i betraktning.

 • Planlegge markedsstrategi

  Bestemme målsettingen for markedsføringsstrategien, enten det er å skape et image, implementere en prisstrategi eller øke bevisstheten om produktet. Bestemme tilnærminger til markedsføringshandlinger for å sikre at mål oppnås effektivt og på lang sikt.

 • Velge optimal distribusjonskanal

  Velge den beste distribusjonskanalen for kunden.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Utvikle strategier for tilgjengelighet

  Opprette strategier for en at virksomhet skal være så tilgjengelig som mulig for alle kunder.

 • Forberede reisepakker

  Lage ferie- og reisepakker og sørge for innkvartering, logistikk og transporttjenester for kunder, som charterfly, drosje eller leiebil samt ekstratjenester og utflukter.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

Source: Sisyphus ODB