Yrke tverrkulturell kommunikasjonsrådgiver

Tverrkulturelle kommunikasjonsrådgivere spesialiserer seg i sosialt samspill mellom parter i ulike kulturer, gir organisasjoner råd om internasjonale samspill med sikte på å optimalisere deres ytelse, og legger til rette for samarbeid og positivt samspill med organisasjoner og enkeltpersoner fra andre kulturer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Konsultasjonsmetoder

  Teknikker som brukes for å legge til rette for klar og åpen kommunikasjon, og gi råd mellom enkeltpersoner, samfunn eller myndigheter, som drøfting av grupper eller en-til-en-intervjuer.

Ferdigheter

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Anvende konsulentteknikker

  Gi kunder råd om ulike personlige eller jobbrelaterte spørsmål.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Studere kulturer

  Studere og internalisere en kultur som ikke er din egen, slik at du forstår tradisjonene, reglene og hvordan den fungerer.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Gi råd om PR

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om PR-håndtering og -strategier for å sikre effektiv kommunikasjon med målgruppene og riktig formidling av informasjon.

 • Overvåke sosiologiske trender

  Identifisere og undersøke sosiologiske trender og bevegelser i samfunnet.

 • Implementere operasjonelle forretningsplaner

  Implementere den strategiske virksomheten og den operative planen for en organisasjon ved å engasjere og delegere til andre, overvåke fremdrift og foreta justeringer på veien. Evaluere i hvilken grad de strategiske målene er oppnådd, få lærdom, feire suksess og anerkjenne andres bidrag.

 • Vedlikeholde interne kommunikasjonssystemer

  Vedlikeholde et effektivt internt kommunikasjonssystem mellom ansatte og avdelingsledelsen.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

Source: Sisyphus ODB