Yrke undervisningsassistent på universitet

Undervisningsassistenter på universitet er uteksaminerte studenter som på midlertidig kontrakt utfører undervisningsrelaterte oppgaver ved et universitet. De bistår professoren, foreleseren eller læreren i det faget de har ansvaret for, med å forberede forelesninger og eksamener, rette prøver og eksamener og lede evaluerings- og tilbakemeldingssammenkomster for studentene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Universitetsprosedyrer

  Interndriften ved et universitet, f.eks. strukturen i relevant utdanning og ledelse, retningslinjene og forskriftene.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

Ferdigheter

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Ha tilsyn med praktiske kurs

  Forberede innholdet og materialet som er nødvendig for praktiske leksjoner, forklare tekniske begreper for studenter, svar på studentenes spørsmål og regelmessig vurdere fremdriften.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Assistere foreleser

  Assister foreleseren eller professoren ved å utføre ulike undervisningsoppgaver, herunder hjelpe til med å forberede foreleseninger eller eller med å sette karakterer. Hjelpe professoren med akademisk og vitenskapelig forskning.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

Source: Sisyphus ODB