Yrke undervisningsinspektør

Undervisningsinspektører hjelper rektor ved sin skole med lederoppgaver og hører til skolens administrative personale. De orienterer rektor om den daglige driften og utviklingen av skolen. De gjennomfører og følger opp skolens retningslinjer, strategier og læreplanaktiviteter rektor har fastsatt for skolen. De håndhever skolestyrets protokoll, har tilsyn med studenter og opprettholder disiplin.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

 • Utdanningslov

  Lovområde og regelverk som gjelder utdanningspolitikk og folk som arbeider i sektoren i en (inter)nasjonal sammenheng, som lærere, studenter og administratorer.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Utdanningsadministrering

  Prosesser knyttet til de administrative områdene i en utdanningsinstitusjon, dets leder, ansatte og studenter.

Ferdigheter

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Vedlikeholde studenters disiplin

  Sørge for at studentene følger regler og atferdsreglement som er etablert ved skolen, og utføre egnede tiltak ved brudd eller dårlig oppførsel.

 • Gi støtte til utdanningsledelse

  Støtte ledelsen hos en utdanningsinstitusjon ved å hjelpe til direkte med de administrative oppgavene eller ved å gi informasjon og veiledning fra fagfeltet ditt for å forenkle ledelsens oppgaver.

 • Overvåke pedagogisk utvikling

  Overvåke utviklingen i utdanningspolitikk, metodikk og forskning ved hjelp av relevant litteratur og ved å kommunisere med utdanningsledere og institusjoner.

 • Bistå i organiseringen av skolearrangementer

  Bistå i planlegging og organisering av skolearrangementer, for eksempel åpen dag på skolen, en sportskamp eller et talentshow.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Gi tilbakemelding til lærere

  Kommunisere med læreren for å gi vedkommende detaljerte tilbakemeldinger om undervisningsprestasjon, klassestyring og overholdelse av læreplan.

 • Kommunisere med barn og ungdommer

  Bruke muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon, og kommunisere skriftlig, elektronisk eller med tegninger. Tilpasse kommunikasjonen til barn og unges alder, behov, kjennetegn, ferdigheter, preferanser og kultur.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Veilede pedagogisk personell

  Overvåke og evaluere handlingene til pedagogisk personell, for eksempel undervisnings- eller forskningsassistenter og lærere, og evaluere metodene de bruker. Veilede, skolere og gi råd til dem hvis nødvendig.

Source: Sisyphus ODB