Yrke undervisningsmedarbeider i dyrehage

Undervisningsmedarbeidere i dyrehage lærer besøkende om dyrene som lever i dyrehagen/akvariet, samt andre arter og habitater. De gir informasjon om forvaltning av dyrehager, om dens samling av dyr og om vern av dyreliv. Undervisningsmedarbeidere i dyrehage gir de besøkende muligheter for både formell og uformell læring, for eksempel ved å lage informasjonsskilter som settes opp ved innhegninger, eller ved å tilby pensumrelevant klasseromsundervisning for skoleelever og studenter. Avhengig av organisasjonens størrelse kan utdanningsteamet være én person eller et stort team. Derfor er de nødvendige valgfrie ferdighetene veldig omfattende og vil variere mellom de ulike organisasjonene.  Undervisningsmedarbeider i dyrehage fremmer også vern av natur og miljø. Dette kan omfatte arbeid i dyrehagen, men også i felten som en del av prosjekter som dyrehagen er involvert i.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Anvendt zoologi

  Vitenskapen for bruk av dyreanatomi, fysiologi, økologi og atferd i en bestemt praktisk kontekst.

 • Dyrehagefellesskap

  Dyrehage- og akvariefellesskap på en lokal, regional og global skala. Medlemsforeninger for dyrehager, deres veiledende prinsipper og hvordan dette kan påvirke forvaltningen av de enkelte institusjonene i det bredere fellesskapet.

 • Dyreevolusjon

  Dyrenes evolusjonshistorie og utviklingen av arter og deres atferd gjennom domestisering.

Ferdigheter

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Utvikle pedagogiske ressurser

  Skape og utvikle pedagogiske ressurser for besøkende, skoleklasser, familier og spesielt interesserte.

 • Kommunisere med målgrupper

  Identifisere og implementere de beste kommunikasjonskanalene for det samfunnet du vil samarbeide med.

 • Planlegge møter

  Avtale og planlegge profesjonelle møter eller møter for kunder eller ledere.

 • Koordinere utdanningsprogrammer

  Planlegge og samordne utdannings- og formidlingsprogrammer som workshops, omvisninger, foredrag og kurs.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved å ta seg av budsjett, logistikk, arrangementsstøtte, sikkerhet, beredskapsplaner og oppfølging.

 • Bygge lokalsamfunnsrelasjoner

  Bygge gode og langvarige relasjoner med lokalsamfunn, f.eks. ved å organisere egne programmer for barnehage, skole, funksjonshemmede og eldre, bevisstgjøre og til gjengjeld få lokalsamfunnets støtte.

 • Gjennomføre Internett-søk

  Gjennomføre effektive søk på internett for å samle relevant informasjon og dele den med andre.

 • Etablere utdanningsnettverk

  Etablere et bærekraftig nettverk av nyttige og produktive utdanningspartnerskap for å undersøke forretningsmuligheter og muligheter til samarbeid. Holde seg oppdatert på trender innen utdanning og temaer som er relevante for organisasjonen. Nettverkene bør utvikles på lokal, regional, nasjonal og internasjonal skala.

 • Gjennomføre pedagogiske aktiviteter

  Planlegge, gjennomføre og føre tilsyn med utdanningsvirksomhet publikum, for eksempel skolebarn, universitetsstudenter, spesialistgrupper eller medlemmer av allmennheten.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Utvikle pedagogiske aktiviteter

  Utvikle foredrag, aktiviteter og arbeidsgrupper for å fremme tilgang til og forståelse for de kunstneriske skapningsprosessene. Dette kan være knyttet til et bestemt kulturelt og kunstnerisk arrangement, som en forestilling eller utstilling, eller til en bestemt kunstform (teater, dans, tegning, musikk, fotografi og så videre). Samarbeide med historiefortellere, håndverkere og kunstnere.

 • Lære folk om naturen

  Snakke til forskjellige publikum om for eksempel informasjon, konsepter, teorier eller aktiviteter knyttet til natur og naturvern. Utarbeide skriftlig informasjon. Denne informasjonen kan presenteres i mange formater, for eksempel med skilt, informasjonsark, plakater, tekst til nettsted og så videre.

Source: Sisyphus ODB