Yrke universitetslærer i informatikk

Universitetslærere i informatikk er professorer, lærere eller forelesere som underviser studenter i informatikk, som hovedsakelig er et akademisk fag. De samarbeider med sine forsknings- og undervisningsassistenter på universitetet for å forberede forelesninger og eksamener, rette prøver og eksamener og lede evaluerings- og tilbakemeldingssammenkomster for studentene. De driver også akademisk forskning innen informatikk, de publiserer funn, og de samarbeider med andre universitetskollegaer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Python (dataprogrammering)

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Python.

 • Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Lisp.

 • Objective-C

  Teknikkene og prinsippene for utviklingen av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Objective-C.

 • TypeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i TypeScript.

 • Visual Studio .NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Visual Basic.

 • Erlang

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Erlang.

 • APL

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre for APL.

 • SAS-språk

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i SAS-språket.

 • Groovy

  Teknikker og prinsippene for programvareutvikling, f.eks. analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmønstre i Groovy.

 • Datateknologi

  Datamaskiner, datanett og annen informasjonsteknologi og utstyr som kan lagre, hente, overføre og manipulere data.

 • Scratch (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Scratch.

 • Common Lisp

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Common Lisp.

 • SketchBook Pro

  Dataprogrammet SketchBook Pro er et grafisk IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk for å generere både 2D-rastergrafikk og 2D-vektorgrafikk. Det er utviklet av programvareselskapet Autodesk.

 • Assembly (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Assembly.

 • Microsoft Visual C++

  Dataprogrammet Visual C++ er en serie programvareutviklingsverktøy for skriveprogrammer, f.eks. kompilator, feilsøkingsprogram, koderedigeringsprogram og kodehøydepunkter samlet i et enhetlig brukergrensesnitt. Det er utviklet av programvareselskapet Microsoft.

 • Java (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Java.

 • Swift (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i Swift.

 • MATLAB

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i MATLAB.

 • Programvare for redigering av grafikk

  Området for grafiske IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk, f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator for å utvikle både 2D-rastergrafikk og 2D-vektorgrafikk.

 • GIMP (programvare for redigering av grafikk)

  Dataprogrammet GIMP er et grafisk IKT-verktøy som gjør det mulig å redigere og sette sammen grafikker for å generere både 2D-raster- og 2D-vektorgrafikker. Det er utviklet av GIMP-utviklingsteamet.

 • Smalltalk (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Smalltalk.

 • Adobe Photoshop

  Dataprogrammet Adobe Photoshop er et grafisk IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og framstilling av grafikk for å lage både raster- og vektorgrafikk todimensjonalt. Det er utviklet av programvareselskapet Adobe.

 • Informatikk

  Det vitenskapelige og praktiske studiet som omhandler grunnlaget for informasjon og kalkyler, det vil si algoritmer, datastrukturer, programmering og dataarkitektur. Det omhandler om praktisk gjennomførbarhet, struktur og mekanisering av metodiske prosedyrer som administrerer anskaffelsen, bearbeidingen og tilgangen til informasjon.

 • Ruby (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Ruby.

 • COBOL

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre for COBOL.

 • ABAP

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i ABAP.

 • CoffeeScript

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmeringsparadigmer i CoffeeScript.

 • ML (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmeringsparadigmer i ML.

 • Haskell

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og kompilering av programmer i Haskell.

 • Microsoft Visio

  Dataprogrammet Microsoft Visio er et grafisk IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk for å generere både 2D-rastergrafikk og 2D-vektorgrafikk. Det er utviklet av programvareselskapet Microsoft.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i OpenEdge Advanced Business Language.

 • Dataprogrammering

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer (f.eks. gjenstandsorientert programmering, funksjonell programmering) og av programspråk.

 • Perl

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Perl.

 • Synfig

  Dataprogrammet Synfig er et grafisk IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk for å skape 2D-raster eller 2D-vektorgrafikk. Den er utviklet av Robert Quattlebaum.

 • ASP.NET

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i ASP.NET.

 • Pascal (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Pascal.

 • Scala

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmønstre i Scala.

 • C++

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, f.eks. analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programvern ved C++.

 • Prolog (dataprogrammering)

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i Prolog.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • R

  Teknikker og prinsipper for programvareutvikling, f.eks. analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmeringsparadigmer i R.

 • Adobe Illustrator

  Dataprogrammet Adobe Illustrator CC er et grafisk IKT-verktøy som muliggjør digital redigering og sammensetning av grafikk for å skape både 2D-raster- eog 2D-vektorgrafikker. Det er utviklet av programvareselskapet Adobe.

 • SAP R3

  Teknikkene og prinsippene for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, testing og utarbeiding av programmønstre i SAP R3.

 • C#

  Teknikkene og prinsippene for programvareutvikling, som analyser, algoritmer, koding, testing og sammenstilling av programmeringsparadigmer i C#.

 • VBScript

  Teknikker og prinsipper for utvikling av programvare, som analyse, algoritmer, koding, prøving og utarbeiding av programmering i VBScript.

Ferdigheter

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Samarbeide med pedagogisk personell

  Kommunisere med skolepersonalet, for eksempel lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og rektoren, om problemer knyttet til studenters velferd. Hvis utdanningsinstitusjonen er et universitet, samarbeide med teknisk og vitenskapelig personale for å diskutere forskningsprosjekter og kursrelaterte saker.

 • Undervise i informatikk

  Gi studenter teoretisk og praksisk undervisning i informatikk, nærmere bestemt i utvikling av programvaresystemer, programmeringsspråk, kunstig intelligens og programvaresikkerhet.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Sette sammen kursmateriell

  Skrive, velge ut eller anbefale et pensum med læringsmateriell for studentene som er tatt opp på kurset.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

Source: Sisyphus ODB