Yrke universitetslærer i tannlegevitenskap

Universitetslærere i tannlegevitenskap er professorer, lærere eller forelesere, og ofte leger, som underviser studenter i tannlegevitenskap, som hovedsakelig er et akademisk fag. De samarbeider med sine forsknings- og undervisningsassistenter på universitetet for å forberede forelesninger og eksamener, rette prøver og eksamener, lede laboratorieøvelser og lede evaluerings- og tilbakemeldingssammenkomster for studentene. De driver også akademisk forskning innen tannlegevitenskapen, de publiserer funn, og de samarbeider med andre universitetskollegaer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Munnanatomi

  Konstruksjon og funksjon til tenner, munnen, kjeve og det tilhørende vev, både friskt og sykt, og deres forhold til helsetilstanden og til pasientens fysiske og sosiale velferd.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Oral kirurgi

  Behandling av sykdommer, skader og defekter som påvirker det maxillofaciale området (ansikt og kjever) og orale områder som bløtvev og hardt vev i munnhulen.

 • Kirurgi

  De essensielle prosedyrene i kirurgisk praksis, som prinsippet om sikker kirurgi, patofysiologien for sårbehandling, knytebinding, vevshåndtering, tilbaketrekning og eventuelle andre instrumenter og prosedyrer som brukes i operasjonssalen.

 • Tannbehandlingsvitenskap

  Vitenskapene som tannlegefaget bygger på, og en forståelse av vitenskapelige metoder, f.eks. prinsippene for måling av biologiske funksjoner, vurdering av vitenskapelig fastslåtte fakta og analyse av data.

 • Kliniske disipliner i odontologi

  De kliniske disipliner og metoder som gir et sammenhengende bilde av avvik, skader og sykdommer i tenner, munnen, kjeve og det tilknyttede vev og for forebyggende, diagnostisk og terapeutisk tannbehandling.

 • Dental anatomi

  Utvikling, utseende, klassifisering, funksjon og egenskaper ved tenner og deres plassering i munnen.

Ferdigheter

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Sette sammen kursmateriell

  Skrive, velge ut eller anbefale et pensum med læringsmateriell for studentene som er tatt opp på kurset.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Samarbeide med pedagogisk personell

  Kommunisere med skolepersonalet, for eksempel lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og rektoren, om problemer knyttet til studenters velferd. Hvis utdanningsinstitusjonen er et universitet, samarbeide med teknisk og vitenskapelig personale for å diskutere forskningsprosjekter og kursrelaterte saker.

 • Undervise i tannbehandling

  Lære studenter om teori og praksis for tannbehandling og mer spesifikt om emner som tannanatomi, oral kirurgi, kjeveortopedi og anestesi.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

Source: Sisyphus ODB