Yrke utdannelseskoordinator

Utdannelseskoordinatorer har tilsyn med utvikling og gjennomføring av utdanningsprogrammer. De utvikler strategier for å fremme utdanning og administrere budsjetter. De kommuniserer med utdanningsinstitusjoner for å analysere problemer og studere løsninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

Ferdigheter

 • Etablere utdanningsnettverk

  Etablere et bærekraftig nettverk av nyttige og produktive utdanningspartnerskap for å undersøke forretningsmuligheter og muligheter til samarbeid. Holde seg oppdatert på trender innen utdanning og temaer som er relevante for organisasjonen. Nettverkene bør utvikles på lokal, regional, nasjonal og internasjonal skala.

 • Inspisere utdanningsinstitusjoner

  Inspisere drift, overholdelse av retningslinjer og administrasjon av konkrete utdanningsinstitusjoner for å sikre at de er i samsvar med utdanningsregelverket, effektiv administrasjon av driften og for å gi studentene riktig omsorg.

 • Utvikle et pedagogisk konsept

  Utvikle et særskilt konsept som beskriver de utdanningsprinsippene som organisasjonen er basert på, samt verdiene og atferden dette konseptet tar til orde for.

 • Overvåke pensumimplementering

  Overvåke tiltakene som er iverksatt ved utdanningsinstitusjoner for å implementere den godkjente læringsplanen for institusjonen for å sikre etterlevelse og bruk av riktige undervisningsmetoder og ressurser.

 • Identifisere kompetansebehov

  Kartlegge behovene til studenter, organisasjoner og selskaper når det gjelder utdanning for å bidra til utvikling av pensum for undervisning og utdanningspolitikk.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Gi råd om læreplanutvikling

  Gi råd til fagpersoner og tjenestemenn i utdanningssektoren om utviklingen av nye læreplaner eller endringer av eksisterende læreplaner.

 • Analysere opplæringsmarkedet

  Analysere markedet i opplæringsbransjen med tanke på attraktivitet og med hensyn til markedsvekst, trender, størrelse og andre elementer.

 • Sikre overholdelse av pensum

  Sørge for at utdanningsinstitusjoner, lærere og andre utdanningspersoner følger den godkjente læreplanen under utdanningsaktiviteter og planlegging.

 • Overvåke pedagogisk utvikling

  Overvåke utviklingen i utdanningspolitikk, metodikk og forskning ved hjelp av relevant litteratur og ved å kommunisere med utdanningsledere og institusjoner.

Source: Sisyphus ODB