Yrke utdannelsespolitisk medarbeider

Utdannelsespolitiske medarbeidere undersøker, analyserer og utvikler utdanningspolitikk og implementerer denne politikken for å forbedre det eksisterende utdanningssystemet. De forsøker å forbedre alle sider ved utdanning som påvirker institusjoner som for eksempel skoler, universiteter og yrkesfaglige skoler. De har et nært samarbeid med partnere, eksterne organisasjoner eller andre interessenter og gir dem regelmessige oppdateringer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Opplæring av lokalsamfunnet

  Programmer som er rettet mot sosial utvikling og opplæring av enkeltpersoner i eget samfunn, gjennom en rekke formelle og uformelle utdanningsmetoder.

 • Regjeringspolitikk

  De politiske aktivitetene, planene og intensjonene til en regjering om en lovgivende sesjon av konkrete årsaker.

 • Utdanningsadministrering

  Prosesser knyttet til de administrative områdene i en utdanningsinstitusjon, dets leder, ansatte og studenter.

 • Utdanningslov

  Lovområde og regelverk som gjelder utdanningspolitikk og folk som arbeider i sektoren i en (inter)nasjonal sammenheng, som lærere, studenter og administratorer.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

Ferdigheter

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Analysere utdanningssystem

  Analysere ulike sider ved skole- og utdanningssystemet, for eksempel forholdet mellom elevene og deres utdanningsmuligheter, opplæringsprogrammer eller mål for voksenutdanning, for å gi anbefalinger til fagfolk innen utdanning og beslutningstakere.

 • Gi rådgivning til lovgivere

  Gi råd om ulike statlige og juridiske oppgaver, for eksempel politikkutforming og indre prosesser i et offentlig organ, til statstjenestemenn i lovgivende stillinger, for eksempel parlamentsmedlemmer, statsråder, senatorer og andre lovgivere.

 • Evaluere utdanningsprogrammer

  Vurdere pågående opplæringsprogrammer og gi råd angående mulig optimering.

 • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner

  Kommunikasjon og samarbeid om levering av studiemateriell (for eksempel bøker) til utdanningsinstitusjoner.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Utvikle pedagogiske aktiviteter

  Utvikle foredrag, aktiviteter og arbeidsgrupper for å fremme tilgang til og forståelse for de kunstneriske skapningsprosessene. Dette kan være knyttet til et bestemt kulturelt og kunstnerisk arrangement, som en forestilling eller utstilling, eller til en bestemt kunstform (teater, dans, tegning, musikk, fotografi og så videre). Samarbeide med historiefortellere, håndverkere og kunstnere.

Source: Sisyphus ODB