Yrke utdanningsoffiser i forsvaret

Utdanningsoffiserer i forsvaret lærer opp nye rekrutter eller kadetter i en prøveperiode i nødvendig teori og praksis for å bli soldat eller offiser, og må for å kunne undervise selv ha erfaring som offiser. De forbereder og presenterer teoretiske kurs og materiell under opplæring i fag som juss, nasjonale og internasjonale forskrifter, forsvars- og angrepsmodeller, internasjonal politikk osv. De gjennomfører også fysisk trening av kadettene, lærer dem vedlikehold og bruk av våpen og maskineri, førstehjelp, selvforsvar og angrepsteknikker samt militærkjøretøyoperasjoner og lar dem gjennomgå en serie tunge driller og fysisk trening. Utdanningsoffiserer i forsvaret administrerer opplæringsplaner ved å utvikle og oppdatere læreplanen og feltopplæringsøvelser når det er nødvendig. De bistår også høyere offiserer som forberedelse til forfremmelse og følger generelt opp kadettenes progresjon og evaluerer resultatene deres gjennom en serie teoretiske og fysiske tester. De utarbeider prestasjons- og evalueringsrapporter for hver kadett individuelt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

 • Militær drill

  Marsjteknikk og bruk av våpen samt andre disiplinærmetoder brukt i militære operasjoner.

 • Militære våpen

  Typer våpen brukt av forskjellige militærorganisasjoner, som hæren, marinen eller luftstyrken i forskjellige nasjoner over hele verden. Aspektene ved våpnene, skadepotensiale og måter å forsvare seg mot dem på.

 • Militær kode

  Kodespråk som brukes i spesifikke etterretnings- eller militærorganisasjoner, hvordan du bruker og tyder dem.

Ferdigheter

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Lære opp militære tropper

  Lære opp militærstyrker eller rekrutter i drill, kampteknikker, våpenlære, regelverk, operasjonsprosedyrer, kamuflasje og annen militær praksis.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Overvåke vedlikehold av militært utstyr

  Planlegge og overvåke rutinemessig vedlikehold og reparasjon av militært utstyr og våpen for å sikre at alt fungerer som det skal.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Lede militære tropper

  Lede handlingene til militære tropper på feltet under et oppdrag, enten bakgrunnen er strid, humanitært eller på annen måte defensivt, i samsvar med strategiene som ble utarbeidet før operasjonen, og sikre at kommunikasjonen med andre tropper opprettholdes.

 • Instruere i militære plikter

  Gi teoretisk og praktisk undervisning til framtidige soldater i tilknytning til deres militære oppgaver og virksomhet.

 • Vurdere fare i risikoområder

  Vurdere de potensielle farene involvert i utførelse av militære eller humanitære oppdrag i risikoområder, for eksempel stridsområder, områder som er rammet av naturkatastrofer, eller politisk spente områder.

 • Vedlikeholde driftskommunikasjon

  Vedlikeholde kommunikasjonen mellom ulike avdelinger i en organisasjon, mellom personalet eller under bestemte operasjoner eller oppdrag, for å sikre at operasjonen eller oppdraget er vellykket, eller at organisasjonen fungerer godt.

 • Ivareta studentvelferd

  Sørge for at behovene til studenter i utdanningsorganisasjoner er oppfylt, og at alle læringsspørsmål behandles, samt mulige problemer utenfor utdanningssammenheng.

 • Administrere troppdistribusjon

  Administrere utplassering av tropper i konfliktområder eller områder med bistandsbehov og føre tilsyn med utplasseringsprosedyrene. Lede utplasseringen av troppene i et område for spesifikke oppdrag og sørge for at troppene og ressursene tildeles til oppdragene i overensstemmelse med taktiske hensyn og sikkerhetshensyn for troppene.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Sikre informasjonssikkerhet

  Sikre at informasjonen som samles inn under tilsyn eller kontroller, forblir hos de som er autorisert til å motta og bruke den, og at den ikke havner hos fiender eller andre uautoriserte enkeltpersoner.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

Source: Sisyphus ODB