Yrke utenrikskorrespondent

Utenrikskorrespondenter driver research til og skriver saker om hendelser av internasjonal betydning for aviser, tidsskrifter, magasiner, radio, fjernsyn og andre medier. De stasjoneres i et fremmed land.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Intervjuteknikker

  Teknikker for å få informasjon fra mennesker ved å stille de riktige spørsmålene på riktig måte, og å få dem til å føle seg komfortable.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Redaksjonelle standarder

  Retningslinjer for hvordan du skal håndtere og rapportere om personvern, barn og død i henhold til upartiskhet og andre standarder.

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

Ferdigheter

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Følge etiske retningslinjer for journalister

  Følge etiske retningslnijer for journalister, som talefrihet, retten til svar, objektivitet og andre regler.

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

 • Evaluere tekster som respons på tilbakemelding

  Redigere og tilpasse tekster som respons på tilbakemeldinger fra kolleger og forlag.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Studere kulturer

  Studere og internalisere en kultur som ikke er din egen, slik at du forstår tradisjonene, reglene og hvordan den fungerer.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Følge med på ny utvikling i andre land

  Observere politisk, økonomisk og samfunnsmessig utvikling i det tildelte landet, samle inn og rapportere relevante opplysninger til den aktuelle institusjonen.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

 • Bygge kontaktnett for å opprettholde nyhetsstrømmen

  Bygge kontakter for å opprettholde en strøm av nyheter, for eksempel politi- og nødmeldingstjenester, lokalt råd, samfunnsgrupper, helseforetak, pressetalsmenn hos en rekke organisasjoner, allmennheten osv.

 • Bruke spesifikke skriveteknikker

  Bruke skriveteknikker, avhengig av type medier, sjanger og historie.

 • Gi kontekst til nyhetssaker

  Gi vesentlig kontekst for nasjonale og internasjonale nyhetssaker for å forklare ting mer detaljert.

 • Holde seg oppdatert på sosiale medier

  Holde seg oppdatert på trender og mennesker på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram.

 • Delta på redaksjonsmøter

  Delta på møter med andre redaktører og journalister for å diskutere mulige emner og fordele oppgavene og arbeidsbyrden.

 • Følge med på nyhetene

  Følge aktuelle hendelser innen politikk, økonomi, samfunn, kultur, internasjonale hendelser og sport.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Skrive innenfor en tidsfrist

  Planlegge og respektere stramme tidsfrister, spesielt for teater-, film-/tv- og radioprosjekter.

Source: Sisyphus ODB