Yrke utenrikspolitisk medarbeider

Utenrikspolitiske medarbeidere analyserer politikk og operasjoner relatert til utenrikssaker og skriver rapporter der de legger fram sine analyser på en tydelig og forståelig måte. De kommuniserer med parter som drar nytte av disse funnene, og opptrer som rådgivere i utviklingen eller implementeringen av eller rapporteringen om utenrikspolitikk. Utenrikspolitiske medarbeidere kan også utføre administrative oppgaver i avdelingen, for eksempel bistå med problemer i forbindelse med pass og visa. De fremmer vennlig og åpen kommunikasjon mellom ulike lands myndigheter og institusjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Utenrikssaker

  Drift av en utenlandsavdeling i en regjering eller offentlig organisasjon og dens forskrifter.

 • Utvikling av utenrikspolitikk

  Utviklingsprosesser i utenrikspolitikken, f.eks. relevante forskningsmetoder, relevant lovgivning og operasjoner i utlandet.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Internasjonal lov

  De bindende reglene og bestemmelsene mellom stater og nasjoner, og rettssystemer som har med land i stedet for private innbyggere å gjøre.

Ferdigheter

 • Analysere politikk relatert til utrenrikssaker

  Analysere de eksisterende retningslinjene for håndtering av utenrikspolitikk i en statlig eller offentlig organisasjon for å kunne evaluere dem og finne forbedringer.

 • Gi råd om utenrikspolitiske saker

  Gi offentlige myndigheter råd om utvikling og implementering av utenrikspolitikk.

 • Styre administrative systemer

  Sikre at administrative systemer, prosesser og databaser forvaltes på en god og effektiv måte og gir godt grunnlag for samarbeid med administrasjonen.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Gi råd om PR

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om PR-håndtering og -strategier for å sikre effektiv kommunikasjon med målgruppene og riktig formidling av informasjon.

 • Vurdere risikofaktorer

  Fastslå innvirkningen av økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer og andre problemstillinger.

 • Analysere problemer for å finne muligheter

  Identifisere og forutse problemer for å kunne velge et handlingsforløp, komme med egnede løsninger eller til og med identifisere utviklingsmuligheter.

Source: Sisyphus ODB