Yrke utleiemedarbeider innen lufttransportutstyr

Utleiemedarbeidere innen lufttransportutstyr leier ut utstyr og fastsetter utleietider. De dokumenterer transaksjoner, forsikringer og betalinger.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Typer av maritime fartøy

  Kjenne til et stort utvalg maritime fartøy og deres egenskaper og spesifikasjoner. Bruke den kunnskapen for å sikre at alle sikkerhets-, tekniske og vedlikeholdstiltak tas i betraktning når de blir levert.

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Maskineriprodukter

  Maskineriprodukter som tilbys, og deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Industrielle verktøy

  Verktøy og utstyr som brukes til industrielle formål, både elektroverktøy og håndverktøy, og ulike bruksområder.

 • Flytyper

  Forskjellige typer luftfartøyer, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

Ferdigheter

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Levere oppfølgingstjenester til kunden

  Registrere, følge opp, løse og reagere på kundeforespørsler, klager og ettersalgstjenester.

 • Oppnå salgsmål

  Nå fastsatte salgsmål, målt i inntekter eller solgte enheter. Nå målet innen en bestemt tidsramme, prioritere salg av produkter og tjenester i henhold til planen på forhånd.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Administrere kravprosess

  Administrere forholdet med en forsikringsgiver knyttet til forpliktelsen til å motta, undersøke og behandle krav fra forsikringstakere.

 • Håndtere forsinkelser ved utleie

  Avdekke betalingsforsinkelser for avkastning og iverksette relevante tiltak, for eksempel ekstra betaling og å justere tilgjengeligheten av varer som kan leies.

 • Behandle betalinger

  Godta betalinger i form av kontanter, kredittkort og debetkort. Ta seg av refusjoner ved retur, eller administrere tilgodelapper og markedsføringsinstrumenter som bonuskort eller medlemskort. Være oppmerksomhet på sikkerhet og vern av personopplysninger.

 • Arbeide uavhengig innen utleietjenester

  Utføre oppgaver som å kommunisere med kunder, svare på telefon, leie ut produkter, løse tekniske problemer uten veiledning eller støtte fra andre, ta beslutninger autonomt og påta seg ansvar for dem.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Administrere inventarliste over leide elementer

  Sette sammen og ajourføre inventarlister over alle multimedier som leies ut til kunder.

 • Utføre flere oppgaver samtidig

  Utføre flere oppgaver samtidig med viktige prioriteringer i mente.

 • Registrere kundenes personopplysninger

  Samle og registrere kunders personopplysninger i systemet. Innhente alle signaturer og dokumenter som kreves for utleie.

 • Gi kunder prisinformasjon

  Gi kunder nøyaktige og oppdaterte opplysninger om takster og priser.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Gjennomgå inngåtte kontrakter

  Gjennomgå innhold i og kontrollere nøyaktigheten til inngåtte kontrakter.

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Hjelpe kunder

  Gi støtte og råd til kunder som skal foreta kjøpsbeslutninger, ved å finne ut deres behov, velge egnede tjenester og produkter og svare høflig på spørsmål om produkter og tjenester.

Source: Sisyphus ODB