Yrke utleiesjef

Utleiesjefer fører tilsyn med aktivitetene til et utleiekontor eller -stasjon og dets personale.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Analysere markedskonkurranse i utleiebransjen

  Holde seg orientert om konkurrentenes aktiviteter og konkurransefortrinn i utleiebransjen.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Produsere salgsrapporter

  Føre registre over utførte oppringninger og solgte produkter over et gitt tidsrom, herunder opplysninger om salgsvolum, antall nye kunder som er kontaktet, og involverte utgifter.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Bruke matematiske verktøy for å håndtere kjøretøy

  Bruke matematiske verktøy og elektronisk utstyr for å styre aktiviteter i forbindelse med kjøretøy og kunder, og gjennomføre rutinemessige operasjoner som omhandler tallforståelse og beregninger.

 • Bruke programvare for utleieadministrasjon

  Bruke programvare for utleieadministrasjon til å overvåke aspekter ved virksomheten, som økonomi, utleie og regninger.

 • Gjennomføre anskaffelse av kjøretøy

  Skaffe riktig antall kjøretøy til verkstedet fra forhandleren. Håndtere det relevante papirarbeidet.

 • Lage prognoser for produktetterspørsel

  Samle inn, analysere og beregne etterspørselen etter produkter og tjenester basert på rapporter og kundenes kjøpsaktivitet.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Administrere kjøretøyinventar

  Opprettholde og samordne en flåte av nye og brukte kjøretøyer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Kundeprospektering

  Ta initiativ til aktiviteter for å tiltrekke nye og interessante kunder. Be om anbefalinger og referanser, og finne ut hvor potensielle kunder kan befinne seg.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

Source: Sisyphus ODB