Yrke utreder, økonomisk svindel

Utredere, økonomisk svindel etterforsker svindel, bl.a. ved å påvise avvik i regnskapsrapporter, verdipapirsvindel og markedsmisbruk. De styrer vurderinger av svindelrisiko og utarbeider rettslige rapporter, herunder analyser og verifiseringer av bevis. Utredere, økonomisk svindel samarbeider med tilsynsorganer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Rettsteknisk etterretning

  Prosedyrer og metoder for innsamling og analyse av rettsteknisk etterretning og data for etterforskningsformål.

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

 • Oppdagelse av svindel

  Teknikker som brukes for å identifisere bedrageriske aktiviteter.

Ferdigheter

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Administrere bedriftens bankkontoer

  Ha oversikt over selskapets bankkontoer og deres ulike formål, administrere dem i henhold til disse, og samtidig holde øye med balanse, rentesatser og gebyrer.

 • Tolke loven

  Tolke lovgivningen i forbindelse med etterforskningen av en sak for å kjenne til de korrekte framgangsmåtene ved håndtering av saken, sakens status og de berørte partene, mulige utfall og hvordan de beste argumentene skal presenteres for å sikre et så godt resultat som mulig.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Utføre rettsteknisk regnskap

  Utføre revisjoner og vurderinger av finansielle opplysninger, kontoer, finansielle produkter og forvaltningen av selskaper. Utføre økonomisk etterforskning med ulikt fokus, som forsikringskrav, svindel og hvitvasking av penger.

 • Oppdage økonomisk kriminalitet

  Undersøke, etterforske og oppdage mulige økonomiske forbrytelser, som hvitvasking av penger eller skatteunndragelser, som kan observeres i økonomiske rapporter og selskapers regnskaper.

 • Forberede økonomiske revisjonsrapporter

  Innhente opplysninger om funn i revisjonen av finansregnskap og økonomistyring for å utarbeide rapporter, påpeke forbedringsmuligheter og bekrefte styrbarhet.

 • Spore finansielle transaksjoner

  Observere, spore og analysere finansielle transaksjoner som er gjort i selskaper eller i banker. Fastslå gyldigheten av transaksjonen og se etter mistenkelige transaksjoner eller transaksjoner med høy risiko for å unngå dårlig forvaltning.

 • Utføre økonomisk revisjon

  Vurdere og følge med på finansiell tilstand, virksomheten og de økonomiske bevegelsene som uttrykkes i selskapets regnskap. Revidere regnskap for å sikre forvaltning og styrbarhet.

 • Identifisere regnskapsmessige feil

  Spore kontoer, revidere registernøyaktighet og avdekke feil for å løse dem.

Source: Sisyphus ODB